1 keer online uitstel betaling aanvragen voor 3 maanden

2 april 2020

U kunt vanaf vandaag om bijzonder uitstel van betaling vragen bij de Belastingdienst voor 3 maanden in één verzoek. U vraagt dan automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend. Zodra wij hierover meer weten, melden wij dat hier.

Update: Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen

De aanvraag moet online. U kunt inloggen met uw DigiD. Rechtspersonen kunnen ook inloggen met het DigiD van een medewerker.

Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt de bovenstaande termijn waarvoor wij de invordering stilleggen. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen.

Let op!

Blijf op tijd aangifte doen. Maar wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen.

Boetes

Het kan zijn dat u een boete krijgt als u de aangifte omzetbelasting of loonheffingen niet op tijd betaalt vanwege de coronacrisis. Dan draait de Belastingdienst deze boete automatisch terug. Vanaf welk moment dit gebeurt, is nu nog niet duidelijk. U hoeft deze boete dus niet te betalen en u hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek toegestuurd. Er worden veel aanvragen verwacht. Daarom kan het enige tijd duren.

Schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen

U kunt ook nog steeds schriftelijk bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor 3 maanden.  Stuur uw verzoek om uitstel met motivering naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Uw schriftelijk verzoek om uitstel van betaling wordt op dezelfde manier behandeld als een online verzoek.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws