10 plichten werkgever aanvraag loonkostensubsidie (NOW)

6 mei 2020

Als de werkgever NOW-subsidie krijgt van UWV als tegemoetkoming in de loonkosten heeft hij wel een aantal plichten. Lees hier om welke tien verplichtingen het gaat:

  1. Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming.
  2. Houd werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
  3. Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Als de werkgever dit wel doet en hij deze binnen 5 werkdagen niet intrekt, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
  4. Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
  5. Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming.
  6. Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of de werkgever aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
  7. Blijf de loonaangifte op tijd doen.
  8. Bel UWV bij informatie die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als de werkgever stopt met het bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin de werkgever omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
  9. Stuur UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. UWV laat nog weten hoe de werkgever deze verklaring moet aanleveren.
  10. Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

NB: als de werkgever loonkostensubsidie voor een werknemer ontvangt, dan hoeft hij de gemeente waarin de werknemer woont niet te informeren over de NOW-aanvraag. Het kabinet heeft besloten om deze plicht te verwijderen.

Alles over de NOW op uwv.nl

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws