80 % belastingheffing over personeelsvergoedingen fiscaal aantrekkelijk

30 september 2019

Maak optimaal gebruik van de werkkostenregeling (WKR).

Na het lezen van de titel van dit bericht vraagt u zich waarschijnlijk af hoe het mogelijk is dat 80 % belastingheffing over vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel fiscaal toch voordelig kan zijn. Toegegeven moet worden dat het niet voor iedere werkgever gunstig uitpakt maar in het geval u DGA bent van een BV of werknemers in dienst heeft met een hoog salaris kan een heffing van 80 procent nog best aantrekkelijk zijn. Om dit aan te tonen nemen wij u stapsgewijs mee door de wondere wereld van de werkkostenregeling (WKR).

Algemene informatie WKR

Een werkgever mag onder de WKR maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dit staat bekend als de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Met ingang van 2020 wordt dit percentage verhoogd naar 1,7 procent over de eerste 400.000 euro totaal fiscaal loon in de onderneming. Over vergoedingen en verstrekkingen binnen deze vrije ruimte hoeft dan geen loonheffing te worden afgedragen.

Overstijgen de vergoedingen en verstrekkingen de vrije ruimte dan betaalt de werkgever hierover belasting. Dit staat bekend als de zogenoemde ‘eindheffing’. Het tarief van de eindheffing is 80 procent. Behoudens deze 80 procent zijn er verder geen inhoudings- of afdracht plichten voor de werkgever.

Naast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die worden ondergebracht in de vrije ruimte of de eindheffing kan de werkgever nog zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen die gericht zijn vrijgesteld of waarvan de waarde op nihil wordt gesteld (‘nihil waardering’). De werkgever moet deze dan wel aanwijzen als zogenoemd eindheffingsloon (bijvoorbeeld door ze als zodanig te labelen in de administratie).

Gebruikelijkheidstoets

Uitgangspunt om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in de vrije ruimte onder te brengen is dat de vergoedingen etc. ‘de gebruikelijkheidstoets’ doorstaan. Deze toets houdt in dat de personeelsvergoedingen etc. niet meer dan 30 procent afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De Belastingdienst hanteert de regel dat een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling tot een bedrag van 2.400 euro per definitie als gebruikelijk wordt aangemerkt. De gebruikelijkheidstoets is tot dit bedrag per werknemer niet van toepassing en een verdere onderbouwing is niet nodig.

Overschrijding vrije ruimte toch voordelig

Het volgende voorbeeld toont aan dat optimale gebruikmaking van de hiervoor vermelde goedkeuring fiscaal gunstiger uitpakt in de werkkostenregeling dan door een salarisverhoging.

Voorbeeld:

Stel dat de Holding BV de aan de DGA een netto vergoeding van 2.400 euro wil toekennen bovenop een gebruikelijk salaris van fiscaal 100.000 euro. Om op 2.400 euro netto uit te komen, moet de BV als werkgever een vergoeding toekennen van bruto 4.800 euro uitgaande van een belastingtarief van 50%. Maakt de BV gebruik van de ‘vrije ruimte’ van de WKR 1.200 euro (1,2 procent van 100.000) en voor de overschrijding van 1.200 euro gebruik van de eindheffing dan bedraagt de af te dragen loonheffing maar 960 euro (2.400 euro – 1.200 euro = 1.200 euro x 80%). Het voordeel door toepassing van de eindheffing bedraagt dus 1.440 euro.

Verklaring van het voordeel:

Normale loonheffing over bruto bonus 2.400 euro
Eindheffing over overschrijding vrije ruimte 960
Voordeel 1.440 euro.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws