Aansprakelijkheid btw bij fiscale eenheid

19 januari 2023

Fiscale eenheid opgeheven? Direct melden bij de inspecteur!

Bedrijven die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn, kunnen voor de btw handelen als een fiscale eenheid. Dat heeft voor- en nadelen. Groot voordeel is dat de bedrijven onderling geen btw in rekening hoeven te brengen. Groot nadeel is dat ieder bedrijf hoofdelijk aansprakelijk is voor de btw die de fiscale eenheid is verschuldigd.

Voorwaarden
Er is (automatisch) sprake van een fiscale eenheid voor de btw als de bedrijven in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn. Dit is het geval als meer dan 50% van de aandelen van elk van de ondernemingen in dezelfde handen is en er één overkoepelende leiding is of als de leiding van de ene onderneming feitelijk ondergeschikt is aan die van de andere onderneming. De ondernemingen moeten ook in hoofdzaak hetzelfde economische doel hebben of de ene onderneming moet voor meer dan 50% aanvullende activiteiten uitoefenen voor de andere onderneming.

Beschikking
Bedrijven kunnen de belastinginspecteur ook vragen om de fiscale eenheid btw bij beschikking te bevestigen. Als de inspecteur geen beschikking heeft afgegeven, kunnen betrokkenen zich volgens de Hoge Raad later altijd beroepen op het feit dat er sprake is (geweest) van een fiscale eenheid.

De inspecteur mag ook uit eigen beweging vaststellen dat sprake is van een fiscale eenheid voor de btw en daar een beschikking voor afgeven als de bedrijven voldoen aan de voorwaarden.

Voordelen
Een fiscale eenheid heeft het voordeel dat er maar één btw-aangifte hoeft te worden gedaan voor alle ondernemingen samen. Dit is echter niet verplicht, dus iedere onderneming mag het ook zelf doen. Ook betaalt een fiscale eenheid geen btw over leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen binnen de fiscale eenheid.

Hoofdelijk aansprakelijk
Het belangrijkste nadeel van een fiscale eenheid btw is dat alle onderdelen ervan hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de totale btw-schuld van de fiscale eenheid. Dit is in ieder geval tijdens het bestaan van de fiscale eenheid ongeacht of er een beschikking is afgegeven. Voldoen de bedrijven aan de voorwaarden, dan is hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw schulden een feit. Maar ook in het geval niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan en een bedrijf geen onderdeel meer uitmaakt van de fiscale eenheid btw, kan het bedrijf nog aansprakelijk worden gesteld voor btw schulden. Dit is het geval als de fiscale eenheid bij beschikking is vastgesteld en de ‘ontvoeging’ van het bedrijf uit de fiscale eenheid niet direct is gemeld de belastinginspecteur. 

Aandacht voor aansprakelijkheid
Sta stil bij de gevolgen als u voor de btw een fiscale eenheid vormt. Houd in uw achterhoofd dat een fiscale eenheid automatisch gevormd wordt als u aan de voorwaarden voldoet en u dus ook automatisch aansprakelijk gesteld kunt worden. Ligt een fiscale eenheid vast via een beschikking, dan blijft u deel uitmaken van de fiscale eenheid tot u de inspecteur in kennis stelt dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet en bent uitgetreden. Laat u dit achterwege, dan blijft u aansprakelijk, ook als u niet meer aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid voldoet. Wilt u voorkomen dat u aansprakelijk gesteld wordt voor de btw-schuld van een fiscale eenheid waarvan u deel uitmaakte en die bij beschikking is vastgesteld, informeer de inspecteur dan tijdig dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Laat u dit na, dan blijft u namelijk aansprakelijk.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws