Aanvulling nieuwsbericht 23 februari 2023

2 maart 2023

Per 1 maart 2023 stijgt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting NIET!

Voorlopig geen verhoging belastingrente

In ons nieuwsbericht van 23 februari 2023 berichtten wij u dat de belastingrente voor bedrijven met ingang van 1 maart 2023 verhoogd zou gaan worden naar 10,5%.

In een kamerbrief heeft Staatsecretaris van Rij de kamer geïnformeerd dat besloten is deze renteverhoging per 1 maart 2023 NIET door te laten gaan. Het kabinet wil op dit moment geen verhoging doorvoeren. In het voorjaar worden de percentages van de belastingrente opnieuw bekeken.

Toelichting

Het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting wordt vastgesteld op basis van de basisfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft recent een rentepercentage van 2,5% aangekondigd, wat betekent dat de te betalen belastingrente per 1 maart verhoogd wordt naar 10,5%. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk en zal later dit voorjaar de percentages van de belastingrente opnieuw bekijken. Daarnaast wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de systematiek rondom belastingrente, waarbij ook de rentepercentages worden onderzocht.

Om het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op 8% te kunnen houden, wil van Rij het Besluit belasting- en invorderingsrente zo spoedig mogelijk wijzigen. Naar verwachting wordt dit in het tweede kwartaal van 2023 gedaan. In de periode vanaf 1 maart totdat het Besluit belasting- en invorderingsrente is aangepast, geldt het volgende:

  • voor belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op de vergoeding van belastingrente, blijft een percentage van 10,5% gelden. Deze belastingplichtigen ontvangen een nabetaling, waarvoor zij geen actie hoeven te ondernemen.
  • voor belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen, blijft vanaf 1 maart 2023 een rentepercentage van 8% gelden.

Aan dit tijdelijke verschil komt een einde op het moment dat het aangepaste besluit is ingegaan. Vanaf dat moment geldt voor zowel te vergoeden als voor in rekening te brengen belastingrente een percentage van 8%, in ieder geval totdat er een nieuw besluit is genomen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws