Aftrekbeperking gemengde kosten WKR

7 april 2021

Tenzij sprake is van belast loon

Gemengde kosten zijn voor de fiscale winstberekening beperkt aftrekbaar. Gemengde kosten zijn kosten die naast een zakelijk ook een privé-element bevatten. Vanwege dit privé-element zijn deze kosten deels niet aftrekbaar. Voorbeelden van gemengde kosten zijn de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, de kosten van representatie inclusief recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. Het gerechtshof Amsterdam heeft recent een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de aftrekbeperking van gemengde kosten in de sfeer van de vennootschapsbelasting in het geval dat deze loonkosten zijn ondergebracht in de WKR (aangewezen als eindheffingsloon).

Aftrek beperkt tot 80% of 73,5%

De aftrek van deze kosten is in beginsel beperkt tot 80% voor ondernemers in de inkomstenbelasting en tot 73,5% voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals BV’s. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting dan kunt u er ook voor kiezen om een vast bedrag niet ten laste van uw winst te brengen. Voor 2021 is het bedrag vastgesteld op € 4.700. Geeft u gedurende het jaar meer uit aan gemengde kosten dan € 23.500, dan zal de keuze voor het vaste bedrag voordeliger zijn. Als van de gemengde kosten namelijk 20% niet aftrekbaar is, is dit gelijk aan het vaste bedrag van € 4.700. U kiest dus het laagste bedrag aan niet aftrekbare gemengde kosten!

Loonsom soms bepalend voor BV’s

Bij de vennootschapsbelasting kunt u dus kiezen uit een vast bedrag of het wettelijk vastgesteld percentage (dus 73,5%). Maar als 0,4% van de fiscale loonsom binnen de onderneming hoger is dan € 4.700 dan is dat bedrag niet aftrekbaar. Dit betekent dat voor bedrijven in de vennootschapsbelasting met een loonsom van meer dan € 1.175.000 het vaste bedrag hoger ligt dan € 4.700 (€ 1.175.000 x 0,4% = € 4.700).

Loonkosten volledig aftrekbaar

De aftrekbeperking van de gemengde kosten is niet van toepassing als het gaat om loonkosten. Loonkosten zijn volledig aftrekbaar van de winst. Tenminste, als de werkgever of werknemer feitelijk loonheffing over deze loonkosten heeft moeten betalen, zo oordeelt Hof Amsterdam in een recente uitspraak.

Loonkosten in werkkostenregeling (WKR) beperkt aftrekbaar

Onlangs heeft gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan met betrekking tot de aftrekbeperking van gemengde kosten in de sfeer van de vennootschapsbelasting in het geval dat deze loonkosten zijn ondergebracht in de WKR (aangewezen als eindheffingsloon).

 Casus

Belanghebbende verstrekt daggeldvergoedingen aan haar werknemers ter vergoeding van kosten die onderweg worden gemaakt voor maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. Het standpunt van belanghebbende is dat de daggeldvergoedingen niet in aftrek zijn beperkt en beroept zich hierbij op de parlementaire toelichting. Volgens de Belastingdienst zijn de daggeldvergoedingen op grond van doel en strekking van de wet wel in aftrek beperkt. De reden is dat er feitelijk geen loonheffing over wordt betaald, omdat de vergoedingen als eindheffingsloon zijn aangemerkt en door de werking van vrijstellingen er geen loonheffing is betaald.

Gerechtshof

Het gerechtshof bevestigt de uitspraak van de rechtbank die de inspecteur in het gelijk heeft gesteld. Volgens het Hof kwalificeren de (daggeld)vergoedingen als gemengde kosten. De BV had deze kosten dus moeten meenemen in de berekening van de aftrekbeperking. De loonbestanddelen moeten bovendien effectief bij de werkgever of werknemer in de loonheffing zijn betrokken. Anders zou de aftrekbaarheid op geen enkele wijze zijn beperkt. Het maakt dus hierbij niet uit of de loonheffing achterwege is gebleven door de vrije ruimte of een specifieke vrijstelling. Het hof acht dus voor haar oordeel (mede) beslissend dat feitelijk geen loonbelasting is afgedragen.

Problemen in de praktijk

De redenering van het Hof kan tot aanzienlijke problemen leiden in de praktijk. Met name als de als eindheffingsbestanddeel aangewezen looncomponenten de (gerichte) vrijstellingen en/of de vrije ruimte overschrijden. In dat geval moet namelijk wél loonbelasting worden afgedragen over het deel waarmee de vrijstelling of vrije ruimte wordt overschreden. Als in de vrijstelling of vrije ruimte zowel gemengde kosten als niet gemengde kosten zijn ondergebracht is feitelijk onmogelijk te bepalen welke kosten aan het vrijgestelde loon moeten worden toegerekend en welke kosten aan het belaste deel. Helaas was er in deze casus geen overschrijding van het onbelaste deel waardoor het Hof zich over deze complicatie niet heeft hoeven buigen.

Als de looncomponenten de vrijstellingen niet overschrijden lijkt dit qua uitvoering wel te doen. Er hoeft dan geen loonbelasting te worden afgedragen en dus is de aftrekbeperking van toepassing op de gemengde kosten die onderdeel uitmaken van de WKR.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws