Anonimisering van vermogen via een commanditaire vennootschap

3 december 2018

Belastingdienst gaat onder voorwaarden akkoord. 

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aan de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op vragen over het anonimiseren van vermogen via een structuur waarin gebruik wordt gemaakt van een commanditaire vennootschap. De conclusie van zijn antwoorden luidt: ‘Er is geen reden voor de directeurgrootaandeelhouder om niet meer op deze wijze een structuur op te zetten.’

Anonimisering

Vermogende families zetten anonimiseringsstructuren op die veelal slechts gericht zijn op het beschermen van de privacy van de vermogenden en hun familie en afscherming van het vermogen en niet om minder inkomstenbelasting te betalen, noch om het vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te krijgen.

Stappenplan

Het anonimiseren van vermogen voor de buitenwereld gebeurt via de volgende stappen:

  1. De directeur grootaandeelhouder (DGA) laat een stichting oprichten. Gezamenlijk met de stichting wordt een open CV opgericht. De stichting is beherend vennoot en de DGA is de commanditaire (stille) vennoot;
  2. De DGA brengt zijn aandelen in de persoonlijke holding BV in de CV in met een beroep op de aandelenfusiefaciliteit;
  3. De holding BV keert het overtollig vermogen uit aan de CV ten titel van dividenduitkering.

De samenstelling van het vermogen van de open CV is niet zichtbaar via de Kamer van Koophandel omdat de CV niet verplicht is om haar jaarrekening te deponeren. Het opzetten van deze structuur kan plaatsvinden zonder heffing van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting.

Fiscaal geruisloze aandelenfusie

Als het stappenplan wordt doorlopen wordt op enig moment een verzoek door de adviseur ingediend bij de Belastingdienst om akkoord te gaan met de aandelenfusie. Sinds de invoering in 2015 van de anti-witwasrichtlijn pleegt de Belastingdienst geen vooroverleg meer over CV-structuren voor het anonimiseren van vermogen en is  besloten geen zekerheid vooraf meer te geven op dergelijke structuren voor de aandelenfusiefaciliteit.

Marginale toets Belastingdienst

Staatssecretaris Snel geeft in zijn antwoorden aan dat de Belastingdienst marginaal toetst of er in civielrechtelijke zin sprake is van een CV. Hij schrijft dat er sprake is van een CV als vennoten zich verbinden om iets in gemeenschap in het economische verkeer te brengen, met het oogmerk om het behaalde voordeel met elkaar te delen. Daar zal in de regel snel aan voldaan zijn, wordt opgemerkt. De Belastingdienst toetst op basis van de jurisprudentie of er sprake is van een open dan wel gesloten CV. Dat laatste is een wezenlijke toets. Omdat enkel in het geval van een open CV er vermogen door de holding BV kan worden uitgekeerd als dividend, zonder dat dit tot inkomstenbelastingheffing leidt bij de inbrenger/de DGA.

Goedkeuring aandelenfusie

Wel is het mogelijk de Belastingdienst te vragen om te bevestigen dat met het opzetten van de structuur geen sprake is van het ontgaan of uitstellen van belastingheffing. Als de Belastingdienst dat bevestigt, is er zekerheid dat de gekozen opzet fiscaal is goedgekeurd door de Belastingdienst.

Conclusie

Er is geen reden voor de desbetreffende DGA om niet meer op deze wijze een structuur op te zetten, die veelal slechts gericht is op het beschermen van de privacy van de vermogende(n) en zijn (hun) familie.

Aandachtspunt beherend vennoot

In de Kamervragen ging het onder andere ook om de rol van de directeur-grootaandeelhouder als bestuurder bij de CV. In hoeverre kan de DGA beheersdaden verrichten (via de stichting) en wat zijn de (fiscale) gevolgen als hij beheersdaden verricht. Bij het opzetten van de CV-structuur, geef ik in overweging om een onafhankelijke derde, niet zijnde de directeur-grootaandeelhouder, tot bestuurder te benoemen van de stichting die als beherend vennoot optreedt. In dat geval zal er geen discussie kunnen ontstaan over de positie van de DGA. Gezien de financiële belangen is dat wel zo raadzaam.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws