Bedragen in 2022 uitbetaalt aan derden? Melden vóór 1 februari 2023

13 januari 2023

Vanaf 2022 verschil tussen bedrijven met en zonder een loonheffingennummer.

In 2022 is een uitgebreidere meldplicht in de wet opgenomen voor bedrijven die bedragen betalen aan derden. Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen bij de Belastingdienst aanleveren over 2022 vóór 1 februari 2023. Dit proces wordt ook genoemd ‘uitbetaalde bedragen aan derden’ (UBD).

Vervanging van de IB-47

In de wet is altijd al een verplichting opgenomen geweest om via het zogenoemde IB-47 formulier financiële informatie aan de Belastingdienst te verstrekken over aan derden uitbetaalde bedragen en verstrekkingen in natura. Onder die ‘IB-47 regeling’ stond de wet niet toe het Burgerservicenummer (BSN) van derden aan de Belastingdienst te verstrekken. Doordat het Burgerservicenummer bij de informatie ontbreekt kan de Belastingdienst de aangeleverde gegevens moeilijk verwerken in de administratieve systemen. Om de verwerking van de gegevens soepel te laten verlopen is een uitgebreidere meldplicht ingevoerd waarbij de gegevens met het Burgerservicenummer moeten worden verstrekt.

Nieuwe regeling geeft extra administratieve lasten

De nieuwe meldplicht (ook wel renseigneringsverplichting genoemd) geldt vanaf 1 januari 2022. Deze nieuwe meldplicht is zonder meer van toepassing voor de meeste bedrijven ook als de Belastingdienst niet heeft verzocht om aanlevering van gegevens. De nieuwe meldplicht is daarmee breder dan de huidige IB-47 regeling en brengt naar onze mening extra administratieve verplichtingen voor bedrijven met zich mee.

Reikwijdte nieuwe renseigneringsverplichting

Sinds 1 januari 2022 wordt onderscheid gemaakt voor het aanleveren van de gegevens tussen:

Inhoudingsplichtige uitbetalers (met loonheffingennummer)

U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de persoon die de betalingen krijgt, aan deze voorwaarden voldoet:

 • deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking;
 • deze persoon factureert niet of deze persoon factureert zonder btw.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • betalingen aan sprekers en auteurs;
 • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes;
 • betalingen aan zzp’ers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, in het onderwijs, financiële diensten en verzekeringen etc.

Let op: de meldplicht geldt ook voor betalingen aan ondernemers die geen btw in rekening brengen omdat ze gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR)

Naast de uitbetaalde bedragen zelf moet u ook de volgende gegevens registreren en aanleveren:

 • het bedrag dat u uitbetaalt;
 • de datum waarop u uitbetaalt;
 • een aantal gegevens van de persoon aan wie u uitbetaalt:
  • burgerservicenummer (BSN)
  • naam
  • adres
  • geboortedatum

Over de volgende betalingen levert u geen gegevens bij de Belastingdienst aan:

 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen;
 • betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland;
 • de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop omzetbelasting is vermeld.

U moet de gegevens over 2022 aanleveren vóór 1 februari 2023. Gegevens over bedragen die u bijvoorbeeld in 2023 uitbetaalt, kunt u zowel 2023 als in januari 2024 aanleveren. Dat betekent dat u met ingang van 2023 direct na de uitbetaling van een bedrag, deze betaling kunt melden.

U levert de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aan. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden om de gegevens digitaal aan te leveren:

Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers (zonder loonheffingennummer)

U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de persoon die de betalingen krijgt, aan deze voorwaarden voldoet:

 • deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking;
 • deze persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Let op: heeft u dus bedragen uitbetaald aan een ondernemer dan bent u NIET verplicht te deze betaling te melden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • betalingen aan sprekers en auteurs;
 • betalingen aan deelnemers aan medische proeven;
 • betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes.

Krijgt u van de Belastingdienst een uitnodiging om de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aan te leveren? Dan bent u verplicht de gegevens aan te leveren. Krijgt u geen uitnodiging, dan mág u de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren.

U registreert de volgende gegevens en levert deze aan:

 • het bedrag dat u uitbetaalt;
 • de datum waarop u uitbetaalt;
 • een aantal gegevens van de persoon aan wie u uitbetaalt:
  • naam
  • adres
  • geboortedatum

Let op: U mag in dit geval niet het burgerservicenummer (BSN) registreren van personen aan wie u bedragen hebt uitbetaald. U mag het BSN dus ook niet aan de Belastingdienst aanleveren.

Over de volgende betalingen levert u geen gegevens bij de Belastingdienst aan:

 • betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen;
 • betalingen aan (buitenlandse) artiesten, beroepssporters en leden en werknemers van een (buitenlands) gezelschap voor werkzaamheden waarover zij geen belasting hoeven te betalen in Nederland;
 • de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld.

U moet de gegevens over 2022 aanleveren vóór 1 februari 2023. Gegevens over bedragen die u bijvoorbeeld in 2023 uitbetaalt, kunt u zowel 2023 als in januari 2024 aanleveren. Dat betekent dat u met ingang van 2023 direct na de uitbetaling van een bedrag, deze betaling kunt melden.

U levert de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aan. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden om de gegevens digitaal aan te leveren:

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws