Belasting (bij)betalen over de eigen woning

6 juni 2017

Zou zo maar kunnen bij het toptarief inkomstenbelasting!

Normaal gesproken bestaat het fiscaal inkomen uit de eigen woning uit het eigenwoningforfait (bijtelling) minus de aftrekbare kosten van de eigen woning. Normaal is het saldo van deze twee negatief en heeft u een aftrekpost voor de inkomstenbelasting in box 1. Wie echter de kosten van de eigen woning aftrekt tegen het toptarief van 52%, heeft in sommige situaties per saldo geen aftrek in box 1, maar moet belasting (bij)betalen.

Drie situaties

Bevindt u zich in een van de volgende twee situaties dan heeft u geen last van een (bij)betaling van inkomstenbelasting over de eigen woning:

  1. U heeft geen eigenwoningschuld meer op uw eigen woning. In dat geval trekt u geen rente af en hoeft u ook geen inkomstenbelasting (bij) te betalen.
  2. U betaalt een rente over de eigenwoningschuld die hoger is dan (grofweg) 102% van het eigenwoningforfait. Per saldo heeft u dan een renteaftrek en krijgt u inkomstenbelasting terug over de eigen woning.

Bevindt u zich echter met uw inkomen in box 1 in het toptarief van 52% en betaalt u een rente op de eigenwoningschuld die lager is dan 102% van het eigenwoningforfait, dan moet u per saldo inkomstenbelasting bijbetalen over uw eigen woning.

Oorzaak

De oorzaak van deze ogenschijnlijke ongelijkheid is te vinden in de maatregelen ter beperking van de renteaftrek eigen woning die in 2014 voor het eerst in werking zijn getreden. Met ingang van 2014 wordt het toptarief (52%) waartegen de rente mag worden afgetrokken jaarlijks verminderd met 0,5%. Maar het toptarief over het eigenwoningforfait is wel 52% gebleven. Voor 2017 bedraagt dit verschil in belastingtarief inmiddels 4 jaar x 0,5% = 2%.

Voorbeelden

Stel nu dat u te maken heeft met een eigenwoningforfait van € 2.000 en aftrekbare kosten van de eigen woning (hypotheekrente) ook van € 2.000. In eerste instantie heeft u per saldo geen aftrek. Maar door het verschil in belastingtarief over het forfait en de kosten van 2% moet u per saldo € 40 bij betalen over uw eigenwoningbezit. U heeft dus geen aftrek maar moet wel belasting betalen. Hoezo diefstal!

In dit eerste voorbeeld blijft het bij te betalen bedrag nog onder de aanslaggrens van

€ 45 en valt de ‘schade’ voor 2017 wellicht nog mee. Heeft u bijvoorbeeld een eigen woning met een WOZ waarde van € 1.000.000 en het eigenwoningforfait en de hypotheekrente bedragen beide € 7.500, dan loopt de bij te betalen belasting in 2017 al op naar € 150.

Afbouw aftrek tegen toptarief in 28 jaar naar 38%

De afbouw van het toptarief voor de renteaftrek gaat nog jaren voort. Jaarlijks wordt het verschil in tarief 0,5% groter om uiteindelijk in 2041 uit te komen op een verschil van 14% (van 52% naar maximaal 38%). Ofwel een bij te betalen belasting in het 1e voorbeeld van 14% x € 2.000 = € 280 en het 2e voorbeeld van € 1.050 per jaar.

Ontsnappingsmogelijkheden?

Belastingplichtigen met een fiscale partner die in een lager tarief valt, kunnen deze heffing ontlopen door (een afdoend deel van) het negatieve saldo inkomsten uit eigen woning toe te rekenen aan die partner. Een Kamerlid vroeg ook of het mogelijk was om de heffing te ontlopen door de aftrekbare kosten van de eigen woning simpelweg niet op te geven. Maar de staatssecretaris heeft geantwoord dat men verplicht is de kosten van een eigenwoningschuld op te geven. Het gaat hier niet om een keuze. Wel kunt u er voor kiezen, als u die mogelijkheid heeft, om de eigenwoningschuld helemaal af te lossen. Dan heeft u geen renteaftrek meer en hoeft u dus ook geen inkomstenbelasting bij te betalen over uw eigenwoningbezit.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws