Belastingaangifte doen

19 maart 2018

Belastingaangifte doen.

Bij voorkeur 2e helft maart en vóór 1 april.

Digitaal belastingaangifte doen in 2018 over 2017 is voor particulieren zonder een onderneming, een B.V. of bijzondere situatie eenvoudiger dan ooit. U logt in via de website van de Belastingdienst en in 4 stappen heeft u uw aangifte 2017 ingediend. Een prettige service. Maar controleer altijd goed de gegevens die de fiscus al voor u heeft ingevuld. Anders betaalt u wellicht te veel belasting en u bent hoe dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor de fouten in de aangifte. Let ook op uw aftrekposten want deze worden met uitzondering van de hypotheekrente voor de eigen woning (meestal) niet vooraf ingevuld door de Belastingdienst.

Bijzondere situaties

Heeft u in 2017 een bijzondere gebeurtenis zoals de aan- of verkoop van de eigen woning, een echtscheiding of u bent gehuwd of gaan samenwonen, het overlijden van uw partner of hoge zorgkosten dan doet u er verstandig aan om hulp bij het invullen van uw aangifte te vragen via de belastingtelefoon of een belastingkundige want de ervaring leert dat alleen het gebruik van software niet geschikt is om alle situaties via het stappenplan te beantwoorden.

Bijzondere tips

Het hele internet staat vol met tips en trucs om belasting te besparen. Ook in het programma van de Belastingdienst waarmee u de aangifte invult worden per vraag of per onderwerp aanwijzingen gegeven wat u bijvoorbeeld wel en niet mag opvoeren als aftrekpost. Wij geven u daarom een aantal niet alledaagse tips over hoe u het zelf invullen van de aangifte, waar steeds meer particulieren voor kiezen, het beste kunt aanpakken.

Aangiftemap en mijnoverheid.nl

Veel opgaven van banken, verzekeringsmaatschappijen en de overheid ontvangt u digitaal. Krijgt u een melding van de instantie dat uw (jaar)opgave digitaal ‘klaar staat’ sla deze dan direct op in een digitale aangiftemap op uw PC. Vergeet ook niet om uw bankafschriften na afloop van het jaar te downloaden en op te slaan op uw PC. Banken sturen steeds minder vaak papieren bankafschriften behalve als u er extra voor betaalt. De bankafschriften kunnen dienen als bewijs van betaling voor uw ziektekosten of giften. Papieren opgaven kunt u ook digitaliseren door deze te scannen met uw printer of er een foto van te maken met uw telefoon / tablet en eventueel op te slaan op uw PC. Denk daarnaast aan notities over de reiskilometers die u maakt naar de dokter of voor regelmatig ziekenbezoek. Op www.mijnoverheid.nl staat vaak de WOZ-beschikking voor de eigen woning digitaal opgeslagen. Ook correspondentie van de Belastingdienst en de SVB (AOW) is terug te vinden op mijnoverheid.nl. Bezoek deze website regelmatig dan mist u geen digitale berichten!

Geen uitnodiging voor doen van aangifte ontvangen?  Raadpleeg toch de website van de Belastingdienst!

Als u geen aangiftebrief 2017 heeft ontvangen van de Belastingdienst, is aangifte doen niet verplicht. Ook al krijgt u deze aangiftebrief niet, ons advies is om toch eens in te loggen op de website van de Belastingdienst om te kijken welke gegevens de Belastingdienst van u in de aangifte heeft vermeld en of deze juist zijn. Zijn de gegevens juist dan ziet u ook meteen of u recht heeft op een belastingteruggave. Op dat moment kunt u de vooraf ingevulde aangifte meteen digitaal ondertekenen en indienen. Sluit u het programma af zonder de aangifte te ondertekenen en te verzenden dan blijven de gegevens wel bewaard maar heeft u GEEN aangifte gedaan.

Voorkeur aangifte indienen 2e helft maart

De aangifte over 2017 moet vóór 1 mei 2018 worden verzonden aan de Belastingdienst. Als u de aangifte pas na 1 mei indient en u moet belasting bijbetalen, bestaat de kans dat u naast de belasting ook belastingrente moet betalen. De fiscus berekent 4% rente (op jaarbasis) en de rente is verschuldigd vanaf 1 juli en stopt pas 6 weken na de datum dagtekening die op de aanslag staat. Als de Belastingdienst uw aangifte vóór 1 april ontvangt, krijgt u vóór 1 juli 2018 bericht van de fiscus. Wij adviseren om de aangifte in de 2e helft van maart in te dienen. In de eerste weken van maart ontdekt en herstelt de Belastingdienst namelijk regelmatig fouten in het aangifteprogramma en deze fouten zijn in de 2e helft van maart meestal niet meer aanwezig in de aangiftesoftware.

Aangifte aanvullen en controleren

Maak gebruik van de vooraf ingevulde gegevens maar controleer deze gegevens wel. Wie de vooraf ingevulde gegevens goed controleert en zo nodig aanpast of aanvult, loopt veel minder kans op een verkeerde aangifte, dan wie alles handmatig invoert. En ….

  • u bent zelf verantwoordelijk voor het juist indienen van de aangifte. U kunt een boete krijgen als u ontbrekende gegevens niet toevoegt;
  • let extra goed op als u bezwaar heeft gemaakt bij de gemeente tegen de WOZ-waarde van uw huis. De waarde wordt dan nogal eens verkeerd of zelfs helemaal niet ingevuld;
  • of hypotheekrente helemaal aftrekbaar is, kan de Belastingdienst niet weten. Dat moet u zelf aangeven. Heeft u eenmalige bank- of notariskosten betaald bijvoorbeeld voor verhogen of oversluiten van de hypotheek dan moet u deze vaak zelf nog invullen. Heeft u een lening voor de eigen woning afgesloten bij bijvoorbeeld familie? Ook dat weet de Belastingdienst niet en moet u zelf het saldo van de lening en de betaalde rente en kosten nog invullen. Anders loopt u renteaftrek mis;
  • aftrekposten zoals studiekosten, ziektekosten, (aanvullende) pensioen- en lijfrentepremies, premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, giften, betaalde alimentatie e.d. staan meestal niet vooraf ingevuld;
  • heeft u een woning in eigendom die u (permanent) verhuurd? Dan krijgt u mogelijk een aftrek op de WOZ-waarde van de verhuurde woning in box 3;
  • het saldo van de bank- en beleggersrekening die u moet opgeven in de aangifte over 2017 is het saldo per 1-1-2017. Het saldo per 31-12-2017 is niet relevant voor de aangifte 2017;
  • als u beleggingen heeft vergeet niet de op de dividenden ingehouden dividendbelasting te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting! Als u geen belasting volgens de aangifte hoeft (bij) te betalen krijgt u de ingehouden dividendbelasting alsnog terugbetaald van de Belastingdienst als u een aangifte indient;
  • vergeet ook niet de waarde van uw digitale munten zoals de Bitcoin op te geven!

Oude aangifte als leidraad

Pak de aangifte van vorig jaar erbij. Dat is meestal een goede indicatie van hoe de aangifte er dit jaar uit moet zien. Zeker als er in een jaar niet veel is veranderd, is de oude aangifte een goede en handige leidraad voor de nieuwe aangifte.

Fiscale partner

Als u een fiscale partner hebt, kunt u soms belasting besparen door een aantal posten slim toe te delen aan 1 van de 2 partners of juist te verdelen over beide partners. Bij het invullen van de persoonlijke gegevens doet u er goed aan te kiezen voor het samen doen van aangifte ook al heeft uw partner geen aangiftebrief ontvangen van de Belastingdienst. U kunt eenvoudig tot op de euro nauwkeurig in het scherm ‘verdelen’ uitproberen hoe u samen zo min mogelijk belasting kan betalen. Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Kies dan bij de vraag ‘Wilt u met uw partner héél 2017 fiscale partners zijn?’ voor ‘ja’. Soms betaalt u dan minder belasting als wanneer u die vraag met ‘nee’ beantwoordt. U kunt het aangifteprogramma ook tweemaal invullen: eenmaal wel als partners, eenmaal niet als partners en beide versies vergelijken. De meest voordelige stuurt u uiteindelijk in.

Sla de aangifte op

Bewaar een print van de aangifte of sla een pdf op uw PC op en bewaar deze 5 jaar. Volgend jaar komt de aangifte weer van pas én sommige belastingvoordelen kunt u later alleen claimen als u nog oudere belastingaangiftes kunt laten zien. Volgens de Belastingdienst zouden aangiftes nog 5 jaar na afloop van het aangiftejaar kunnen worden ingezien via de website van de Belastingdienst.

Foutje ontdekt na verzenden?

Ontdekt u na verzenden van de aangifte dat u een fout heeft gemaakt in de aangifte? Dan moet u die herstellen! Dat gaat overigens vrij eenvoudig en zolang de Belastingdienst geen aanslag heeft opgelegd zal een boete niet aan de orde zijn. U kunt de aangifte via de website opnieuw openen, aanpassen, ondertekenen en nogmaals insturen. De fiscus neemt altijd de laatst ingediende aangifte als uitgangspunt. U kunt binnen 5 jaar na afloop van het belastingjaar nog een aangifte indienen als u een vermindering wenst te krijgen. Op dezelfde manier kunt u voor reeds vastgestelde aanslagen uit eerdere jaren tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat verminderingen aanvragen als blijkt dat u bijvoorbeeld een aftrekpost bent vergeten.

 

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws