Belastingdienst gaat handhaven op registratie in het UBO-register

5 mei 2022

Eerst een herkansing, daarna een boete of dwangsom    

De Belastingdienst is de organisatie die er voor gaat zorgen dat alle organisaties in Nederland hun uiteindelijk belanghebbenden inschrijven in het UBO-register. Minister Kaag van Financiën kondigde dit onlangs aan. Heeft uw organisatie nog niet voldaan aan de inschrijving van de uiteindelijk belanghebbenden in het register dan krijgt u eerst een bericht om aan de inschrijving alsnog te voldoen voordat er een boete wordt opgelegd.

 KvK informeert het Bureau Economische Handhaving (BEH)

Organisaties moesten hun uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners of kortweg UBO’s) uiterlijk op 27 maart 2022 hebben ingeschreven in het UBO-register. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister van de KvK. Als de KvK na 27 maart 2022 constateert dat organisaties die in het Handelsregister staan hun UBO’s nog niet, niet juist of niet volledig hebben ingeschreven geeft de KvK dit door aan BEH. BEH, dat onderdeel is van de Belastingdienst, gaat vervolgens over tot aktie.

Overtreders krijgen eerst een brief of telefoontje van BEH

Krijgt BEH een bericht van de KvK over een organisatie die in verzuim is, dan stuurt BEH eerst een brief of er wordt gebeld. BEH herinnert de organisatie er dan aan dat de UBO’s van de organisatie op tijd, juist en volledig moeten worden geregistreerd. Als hierna alsnog de UBO’s op de juiste manier worden geregistreerd, kan worden voorkomen dat er een boete wordt opgelegd.

Eerst worden brieven gestuurd aan organisaties die hierover al twee brieven van de KvK hebben gekregen. Vanaf de dagtekening van de brief van het BEH, hebben organisaties twee weken de tijd om de inschrijving in het UBO-register in orde te maken. Is dat na die twee weken nog niet gedaan? Dan belt BEH om nogmaals aan te sporen de UBO-registratie te regelen.

 Boete of dwangsom

Reageert de organisatie niet binnen twee weken door juiste en volledige inschrijving van de UBO’s in het UBO-register, dan is de organisatie in overtreding. Voor deze overtreding kan BEH een boete of een dwangsom opleggen. Een boete is maximaal € 22.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

Betalingsregeling, bezwaar en beroep

Als een boete niet in één keer kan worden betaald, is het mogelijk om contact op te nemen met het Centraal Justitieel Incassobureau om te vragen of er een betalingsregeling mogelijk is. Tegen een boete kan bezwaar worden gemaakt. Hoe u bezwaar maakt staat in de boetebeschikking. Als BEH het bezwaar tegen de boete afwijst, kan daartegen in beroep worden gegaan. Hoe u in beroep gaat kunt u lezen in de uitspraak op bezwaar.

Achterstand registratie bij de KvK

De KvK laat weten op haar website dat het wel tot 16 weken kan duren voordat KVK een UBO-opgave heeft verwerkt in het UBO-register. Organisaties die vlak voor de einddatum van 27 maart 2022 het registratieformulier hebben ingeleverd bij de KvK dienen dus nog even geduld te hebben voordat de registratie ook zichtbaar is in het UBO-register. Als u de UBO’s uiterlijk 27 maart hebt ingeschreven, althans het formulier daartoe voor die datum heeft ingezonden, bent u op tijd met de registratie. De KvK moet uw UBO-opgave  nog wel verwerken in het UBO-register en die periode kan dus oplopen tot 16 weken. Mocht u een brief krijgen van het BEH en uw registratie nog niet door de KvK is verwerkt dan kunt u volstaan met een reactie waarin u verwijst naar de reeds door u verzonden stukken.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws