Belastingdienst: intensievere controle op inhuren ZZP’er in bepaalde branches

10 februari 2020

Eerst zorg en bouw, later horeca, ICT, onderwijs en detailhandel.

Ruim 207.000 bedrijven zijn in 2019 opgericht volgens het CBS. Dat is een recordaantal. Het aantal opheffingen is overigens op het hoogste niveau sinds 2015, met 115.000 ondernemingen. Veel gestarte ondernemingen zijn eenmanszaken in de zakelijke dienstverlening, de handel en de bouwnijverheid.

Inhuren zelfstandigen

Steeds meer bedrijven voelen zich ‘gedwongen’ met opdrachtnemers te werken omdat deze liever als zelfstandige werken (ZZP’er) dan in dienst treden. Dit is met name het geval in sectoren met krapte op de arbeidsmarkt, zoals de zorg en bouw. Steeds vaker kiezen opdrachtnemers er voor om zich als zelfstandig ondernemer te laten registreren en in te huren in plaats van in (vaste) loondienst te treden als werknemer bij een bedrijf. De bedrijven dragen geen loonheffing, sociale lasten en pensioenpremies af over de vergoeding aan de ingehuurde zelfstandigen. De ZZP’er is ondernemer en draagt dan ook zelfstandig de belasting over zijn/haar winst af aan de Belastingdienst.

Toezicht Belastingdienst 

De Belastingdienst heeft aangekondigd te gaan starten met een ‘sectorspecifiek’ toezicht. Dit staat in het toezichtplan dat is gepubliceerd. De Belastingdienst controleert of er sprake is van een dienstbetrekking, geeft voorlichting en biedt een helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie wel of geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet. De sectorspecifieke benadering is van belang waar de problematiek van kwalificatie van arbeidsrelaties sterk speelt en omissies zich in de (deel)sector op soortgelijke wijze lijken voor te doen. In verschillende sectoren gaat het er dan met name om dat arbeidsrelaties die feitelijk als (fictieve) dienstbetrekking kwalificeren ook als zodanig in de loonadministratie worden verantwoord. Het doel van de sectorspecifieke benadering is om een goede naleving te krijgen. Dat voorkomt zo veel mogelijk marktverstoring en houdt het speelveld gelijk.

Bij de sectorspecifieke benadering werkt de Belastingdienst samen met branche- of koepelorganisaties. De invulling hiervan wordt de komende periode samen met hen uitgewerkt. De criteria op basis waarvan vanuit fiscaal perspectief sectoren worden gekozen, zijn onder andere:

  • problematiek speelt breed in de sector;
  • omissies lijken zich op soortgelijke wijze in de sector voor te doen;
  • bedrijven melden de problematiek zelf, o.a. via vooroverleg en vragen om een reactie van de Belastingdienst;
  • signalen uit bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken.

Bouw en zorg eerst, onderwijs, ICT, horeca en detailhandel later

De eerste sectorbenaderingen zijn in de zorg, namelijk ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, een specifiek deel van  de sector bouw, namelijk (grote) bouwprojecten, en de bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze (deel)sectoren.

In de tweede helft van 2020 zal deze benadering naar verwachting worden verbreed als de eerste ervaringen zijn opgedaan. Dan zal een nieuwe afweging worden gemaakt bij welke andere van de in de Kamerbrief van juni 2019 genoemde sectoren (onderwijs, ICT, horeca en detailhandel) of nieuw opgekomen sectoren verbreding van de sectorbenadering kan plaatsvinden.

Nieuwe wetgeving

De Belastingdienst houdt toezicht op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen. Het kabinet heeft een handhavingsmoratorium ingesteld in afwachting van de nieuwe wetgeving voor het inhuren van zelfstandigen. De verwachting is dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2021 in werking zal treden.

Vanaf 1 januari 2020 is de mogelijkheid voor handhaving van de Belastingdienst uitgebreid. Niet alleen handhaven als een opdrachtgever kwaadwillend is, maar ook wanneer opdrachtgevers, na constatering dat sprake is van een dienstbetrekking, hun werkwijze binnen een redelijke termijn niet aanpassen (in de meeste gevallen tot 3 maanden) na aanwijzingen van de Belastingdienst. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst. Aan het opleggen van correctieverplichtingen, naheffingen en zo nodig boetes, gaat altijd een zorgvuldige afweging vooraf.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws