Belastingrente is verschuldigd, ook als fiscus geen rentenadeel heeft

8 september 2020

Rente of (verkapte) boete?

Hof Den Haag heeft onlangs beslist dat het systeem van belastingrente in de fiscale wetgeving niet is gebaseerd op de gedachte dat de fiscus daadwerkelijk rente derft als de belastingplichtige nog een bedrag moet betalen na het opleggen van een aanslag. Nee, ook al heeft de fiscus aantoonbaar geen rentenadeel gehad, dan nog kan de inspecteur belastingrente in rekening brengen. Het wettelijk systeem van belastingrente krijgt steeds meer het karakter van een boete.

Wettelijke berekening

Als de Belastingdienst een belastingplichtige minstens zes maanden na het belastingtijdvak een aanslag oplegt, mag de inspecteur belastingrente berekenen. In principe begint het tijdvak waarover de fiscus belastingrente mag berekenen zes maanden na het belastingtijdvak. Het rentetijdvak eindigt een dag voordat de Belastingdienst de aanslag oplegt.

Zaak Hof Den Haag

Een man had in zijn aangifte inkomstenbelasting 2016 een negatief inkomen uit eigen woning opgegeven. De Belastingdienst verleende hem daardoor op 17 juni 2017 een voorlopige teruggaaf. Doordat de man had nagelaten om zijn rekeningnummer door te geven, kreeg hij deze teruggaaf nooit uitbetaald. Begin mei 2018 liet de inspecteur de man weten dat hij had opgemerkt dat het negatieve inkomen uit eigen woning al bij zijn fiscale partner in aanmerking was genomen. De fiscus corrigeerde daarom de aangifte van de man. Het gevolg was dat de man belasting moest bijbetalen. Bovendien bracht de Belastingdienst de man belastingrente in rekening over de periode van 1 juli 2017 tot en met 10 augustus 2018. De man ging daarop in beroep tegen de in rekening gebrachte heffingsrente.

Verzuimrente

Het hof merkt op dat de heffing van belastingrente niet is gegrond op de compensatiegedachte, maar op de verzuimrenteregeling. Deze regeling gaat ervan uit dat een bestuursorgaan belastingrente in rekening brengt als de burger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet. Deze situatie doet zich in deze zaak voor. Doordat de man heeft verzuimd een juiste aangifte in te dienen, heeft hij niet op tijd zijn belastingschuld voldaan. De man had de fout evenmin vermeld. Hij was namelijk ervan uitgegaan dat de fiscus de fout bij het opleggen van de definitieve aanslag zou corrigeren. Het hof oordeelt dat de Belastingdienst de aangifte van de man niet nader hoefde te onderzoeken. De inspecteur heeft evenmin onzorgvuldig gehandeld. Hij heeft de man terecht heffingsrente in rekening gebracht.

Belastingrente per 1-10-2020 weer omhoog

Sinds 1 april 2014 geldt het volgende:

  • het percentage voor de vennootschapsbelasting is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties.
    Het minimum rentepercentage is 8%.
  • het percentage voor de overige belastingen is gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
    Het minimum rentepercentage is 4%.

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten is de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente is ingegaan 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting is de verlaging ingegaan per 1 juli 2020.

Let op: vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente voor alle belastingen 4%, dus ook voor de vennootschapsbelasting.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws