Belastingvrije schenking eigen woning spreiden over drie jaren

18 november 2021

Voorkomt boeterente

De Nederlandse fiscale wetgeving kent diverse vrijstellingen binnen de schenkbelasting. Zo kunt u ieder jaar een bedrag onbelast schenken aan uw kind. Voor 2021 bedraagt deze vrijstelling € 6.604. Dit is hoger dan normaal, want vanwege de coronacrisis is dit bedrag namelijk tijdelijk met € 1.000 verhoogd. Aan deze jaarlijkse schenking zijn verder geen voorwaarden verbonden.

Specifieke vrijstellingen

Dit ligt anders op het moment dat u gebruik wilt maken van een specifieke, eenmalige vrijstelling. Het gaat hierbij om schenkingen aan uw kind (dat tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn) van:

  • maximaal € 105.302 als het kind het geschonken bedrag zal gebruiken ten behoeve van een eigen woning (aankoop, verbetering, aflossing hypotheek). Voor deze vrijstelling gelden overigens nadere voorwaarden. Men noemt deze vrijstelling ook wel de jubelton;
  • maximaal € 55.996 als het kind het geschonken bedrag zal gebruiken om een studie of beroepsopleiding te financieren. De kosten van deze studie of opleiding moeten dan wel hoger zijn dan gemiddeld. Ook voor deze vrijstelling gelden nadere voorwaarden;
  • maximaal € 26.881 in overige gevallen. Dit bedrag is vrij te besteden.

Gespreid betalen jubelton

Als u uw kind wilt steunen met de zogenaamde ‘jubelton’, dan kunt u ervoor kiezen deze schenking gespreid te betalen. Het is namelijk toegestaan om de schenkingen over drie aaneengesloten kalenderjaren te verdelen. Dat kan handig zijn als de ontvanger van de jubelton het geld wil gebruiken voor het aflossen van de hypotheek, maar een boeterente zou moeten betalen als hij te veel in een keer aflost. Door de schenking en aflossing van de lening te spreiden over drie jaren kan mogelijk ieder jaar een deel van de hypotheek boetevrij worden afgelost.

Aandachtspunten

Let er wel op dat het geld niet alleen binnen drie kalenderjaren op de rekening van uw kind staat, maar ook dat het binnen die drie jaren moet zijn gebruikt voor zijn eigen woning. Let er ook op dat het laatste deel van de schenking gedaan wordt voor het bereiken van de 40-jarige leeftijd van de ontvanger. De leeftijdsgrens van 40 jaar geldt voor uw kind en zijn fiscale partner. Als uw kind dus reeds ouder is dan 40 jaar, maar zijn partner nog niet, dan kan er toch gebruik worden gemaakt van deze vrijstellingen. De schenking kan dan wel gewoon aan uw kind gedaan worden.

Aangifte schenkbelasting

Om gebruik te kunnen maken van deze specifieke vrijstellingen moet uw kind (tijdig) aangifte schenkbelasting doen. Hierin moet hij aangeven wie de schenker is en welke eenmalige vrijstelling er zal worden toegepast. Zo kan de Belastingdienst vastleggen dat deze vrijstelling in een bepaald jaar is toegepast en dus niet later nogmaals mag worden gebruikt. De aangifte moet ingediend zijn voor 1 maart van het jaar volgende op het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden. Dus als u in 2021 een schenking doet, moet uw kind uiterlijk eind februari 2022 de aangifte indienen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws