Beloning meewerkende kinderen

25 mei 2020

Vereenvoudigde regeling onder voorwaarden.

Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder(s), kan in echte dienstbetrekking zijn. Dat is het geval als het meewerkende kind onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als andere werknemers. Het kind is dan ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In dat geval gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Fictieve dienstbetrekking

Voor meewerkende kinderen geldt de fictieve dienstbetrekking als het kind ten minste 15 jaar is en de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst, met andere woorden: de arbeidsvoorwaarden zijn niet gelijk aan die van de andere werknemers.

In dat geval geldt het volgende:

– De ouders zijn inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en zij moeten werkgeversheffing Zvw betalen.

– De ouders moeten aan alle bijbehorende administratieve verplichtingen voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld een kopie van het identiteitsbewijs van hun kind bij de administratie bewaren.

– Het meewerkende kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De fictieve dienstbetrekking geldt niet als het kind winst uit de onderneming van zijn ouders geniet.

Vereenvoudigde regeling

Voor meewerkende kinderen in uw eenmanszaak, maatschap of VOF mag u onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw toepassen. De regeling houdt het volgende in:

– U doet 1 keer per jaar aangifte loonheffingen.

– U maakt gebruik van een apart loonheffingennummer. Dat kunt u aanvragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

– U hoeft geen loonstaten in te vullen.

– U moet de loonspecificatie bij de loonadministratie bewaren.

– U past altijd de loonheffingskorting toe.

– U houdt de loonbelasting/premie volksverzekeringen 1 keer per jaar in op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar. U betaalt wel de werkgeversheffing Zvw. U doet 1 maand na afloop van het kalenderjaar digitaal aangifte. Dit betekent dat u de aangifte over 2020 uiterlijk 31 januari 2021 moet doen. In de aangifte vermeldt u de gegevens van de kinderen.

Voorwaarden

De vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen mag u toepassen onder de volgende voorwaarden:

– U hebt een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.

– Vóór de eerste uitbetaling van het loon neemt u de naam, het adres en het Burgerservicenummer van het meewerkende kind in de administratie op.

– Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s). In het geval van een maatschap, VOF of CV gaat het dus om een kind van 1 van de maten of vennoten.

– Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s).

– Het kind is ten minste 15 jaar.

– Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

– Het kind geniet geen winst uit de onderneming.

Let op: het betreffende kind heeft dan in principe geen recht op een uitkering als zich onverhoopt een ongeval voordoet.

Voor toepassing van de vereenvoudigde regeling moet u dus toestemming vragen aan de Belastingdienst. Als u die toestemming niet hebt gevraagd of als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden voor u alle normale administratieve verplichtingen.

Belastingvrij bijverdienen

Voor kinderen die op jaarbasis in 2020 minder dan 7.850 euro per jaar bijverdienen zijn de inkomsten belastingvrij door toepassing van de heffingskortingen.

Bijverdienen kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen. Er zijn geen extra regels meer voor kinderen van 16 of 17 jaar. U hoeft ook niet meer door te geven als uw kind inkomen heeft of als het inkomen verandert. Een kind van 15 jaar mag licht, niet-industrieel werk verrichten. Deze werkzaamheden zijn nooit van invloed op de kinderbijslag.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws