Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

10 december 2018

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beoordeel de nieuwe WOZ-waarde voor bedrijfsgebouwen kritisch

Een belastingmaatregel waar in de praktijk nog niet veel aandacht aan is besteed maar die wel tot een forse verhoging van de belastingaanslag 2019 kan leiden is de beperking van afschrijving op bedrijfsgebouwen in eigen gebruik.

Huidige wetgeving

Sinds 1 januari 2007 geldt er een afschrijvingsbeperking voor gebouwen. Er kan niet verder op een gebouw worden afgeschreven dan tot de zogenoemde bodemwaarde. Wanneer de boekwaarde (aanschafwaarde minus de afschrijvingen) van het gebouw gelijk is aan de bodemwaarde stopt dus de afschrijving op dat gebouw per direct.

Bodemwaarde

De bodemwaarde van het gebouw wordt berekend met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. In 2019 is dat de WOZ-waarde op de waarde peildatum 1-1-2018. Beslissend is de WOZ-waarde van het gebouw inclusief de ondergrond. Op dit moment maakt het een groot verschil of je het gebouw als ondernemer zelf gebruikt of dat een ander het gebouw gebruikt. Een gebouw in eigen gebruik mag in de vennootschapsbelasting op dit moment worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. De bodemwaarde is dus 50% van de WOZ-waarde. Bij een gebouw dat een ander gebruikt (bijvoorbeeld bij verhuur) is de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde.

Bodemwaarde gebouwen in eigen gebruik wordt (ook) 100% 

In 2019 wordt de maatregel van kracht dat voor alle gebouwen in de vennootschapsbelasting een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde gaat gelden. Dus ook voor gebouwen in eigen gebruik bij de onderneming. Hiermee wordt de bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik dus ineens veel hoger en ontstaat er een reële kans dat afschrijving op het gebouw in 2019 niet meer mogelijk is. Dan moet u er rekening mee houden dat de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting in 2019 hoger kan worden. De liquiditeit uit de belastingbesparing door de afschrijving komt niet (meer) beschikbaar. Rekening houdende met het vennootschapsbelastingtarief 2019 kan het liquiditeitsnadeel oplopen tot 25% van de voorheen gebruikelijk afschrijving.

Aandachtspunten en tips

  • De maatregel geldt alleen voor de vennootschapsbelasting (BV, NV, Coöperatie, open fondsen). Ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap, VOF, besloten fondsen) krijgen niet met de hogere bodemwaarde te maken voor gebouwen in eigen gebruik.
  • Pand verkopen en gaan huren. De beperking betekent dat een gebouw in eigen gebruik in relatie tot een huurpand duurder wordt. Het is wellicht lucratief een pand, waarop door de maatregel niet meer kan worden afgeschreven, te verkopen en terug te huren.
  • Vorm een voorziening voor groot onderhoud. Toevoegingen aan deze voorziening verminderen de fiscale winst.
  • Wees kritisch op de nieuwste WOZ-beschikking.
  • Als het pand duurzaam een lagere nuts opbrengst voor de onderneming heeft, is afwaardering naar een lagere bedrijfswaarde wellicht mogelijk. Bij afwaardering naar een lagere bedrijfswaarde is de bodemwaarde niet van belang.
  • Niet alles in het gebouw behoort ook ‘fiscaal’ tot het gebouw. Verwijderbare installaties die dienstbaar zijn aan het productieproces mag de BV afzonderlijk activeren. Je kan hierop afzonderlijk afschrijven, zonder bodemwaarde. Zijn werktuigen en installaties geboekt bij het gebouw, laat deze dan alsnog afzonderlijk vermelden op de activastaat. Let op: de installaties dienstbaar aan het gebouw zelf, horen wel bij het gebouw.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws