Beperking verrekenen voorheffingen voor bedrijven

25 januari 2022

Alleen nog te verrekenen met te betalen belasting.

Nederlandse belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting (vpb) kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting verrekenen met de te betalen vpb. Ook wanneer de onderneming in een jaar geen winst maakt en geen vpb betaalt, krijgt de onderneming de ingehouden dividendbelasting en kansspelbelasting terug na het doen van de aangifte vpb. Buitenlandse ondernemingen hebben deze mogelijkheid van teruggaaf niet. Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak veranderen de regels voor verrekening van voorheffingen voor Nederlandse bedrijven per 1 januari 2022.

Nederlandse wetgeving in overeenstemming met EU-recht

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een Franse zaak moet ook Nederland haar wetgeving aanpassen, zodat deze in overeenstemming is met het Europese recht.

Verrekenen met te betalen vpb

Om de Nederlandse wetgeving in overeenstemming te krijgen met het EU-recht, neemt het kabinet de volgende maatregelen:

  • Bedrijven kunnen vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vpb. Er vindt dus geen teruggaaf meer plaats.
  • Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vpb. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar.
  • De niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren.

Hoe werkt het?

Een voorbeeld hoe de nieuwe wetgeving werkt.

Tot en met 2021
Jaar 1 (geen winst)
Voorheffing dividend- en kansspelbelasting: € 20.000
Geen winst = geen vpb: € 0
Teruggave dividend- en kansspelbelasting in hetzelfde jaar: € 20.000

Vanaf 2022
Jaar 1 (geen winst)
Voorheffing dividend- en kansspelbelasting: € 20.000
Geen winst = geen vpb: € 0
Geen teruggave dividend- en kansspelbelasting in jaar 1: € 0

Jaar 2 (winst)
Vpb jaar 2: € 50.000
(gestalde) voorheffing jaar 1: € 20.000
Is restant te betalen vpb jaar 2: € 30.000

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws