Bestuurders van vennootschappen: denk ook aan melding betalingsonmacht belastingen

23 maart 2020

Een van de noodmaatregelen die het kabinet in deze coronacrisis heeft genomen is uitstel van betaling van belastingen door ondernemers. De plicht tot het tijdig (blijven) indienen van aangiften blijft staan. Maar denkt u ook aan de melding betalingsonmacht! Als u de loonheffingen of omzetbelasting niet kunt betalen verwacht de Belastingdienst dat u nog steeds melding daarvan maakt.

Melding moet plaatsvinden binnen 14 dagen na het tijdstip waarop de belasting betaald had moeten worden. Klik HIER voor het formulier. De melding geldt alleen voor rechtspersonen.

Wanneer een melding betalingsonmacht wordt gedaan over een bepaald tijdvak, bestaat de kans dat betalingsproblemen zich ook na dit tijdvak blijven voordoen en u als ondernemer ook de belastingen of premies over die tijdvakken niet kunt voldoen. U hoeft alsdan niet opnieuw een melding betalingsonmacht te doen. De eerdere melding betalingsonmacht blijft geldig zolang u niet kunt betalen, tenzij de Belastingdienst u heeft bericht dat zij van mening is dat er van betalingsonmacht niet langer sprake is. Ook als een bestuurder in de veronderstelling is dat een cash-flow probleem slechts van tijdelijke aard is, moet hij tijdig melding maken van betalingsonmacht.

Heeft de rechtspersoon niet, niet op tijd of niet op juiste wijze bij de Belastingdienst gemeld dat de belastingen niet betaald kunnen worden, dan is in beginsel iedere bestuurder van de rechtspersoon zonder meer hoofdelijk aansprakelijk. De Belastingdienst hoeft in dat geval niets te bewijzen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws