Bezoekjes aan golfbaan zijn (gedeeltelijk) privé kilometers

1 oktober 2018

Pas op bij bezoekjes aan sportevenementen en clubs

Menig ondernemer heeft een lidmaatschap bij een golfclub of andere vereniging. Al dan niet onder de noemer ‘businesslid’ of ‘sponsor’ worden door deze ondernemers kosten gemaakt en bezoekjes gebracht aan ‘de club’. Een veel gebruikte motivatie voor zo’n lidmaatschap is dat de ondernemer op de club (potentiële) zakelijke relaties kan ontmoeten die positief kunnen bijdragen aan de omzet van de onderneming.

Kosten lidmaatschap zakelijk?

De kosten van een rondje golf of een lidmaatschap van een vereniging kunnen aftrekbaar zijn van de winst als de uitgaven worden gedaan met het oog op de zakelijke belangen van het bedrijf. Vorig jaar besliste de rechtbank Arnhem nog dat de kosten van een bedrijfslidmaatschap van de golfclub aangemerkt kunnen worden als aftrekbare representatiekosten. Mits u de zakelijke aspecten van ‘een rondje golf’ goed op orde hebt of het zakelijk lidmaatschap combineert met een (niet-aftrekbaar) lidmaatschap in privé.

Kosten niet zakelijk, kilometers ook niet zakelijk!

Als u de zakelijke onderbouwing van de kosten niet op orde heeft zijn alle kosten die daarmee verband houden ook niet aftrekbaar. Denk hierbij niet alleen aan de kosten van de consumpties die dan genuttigd worden, maar bijvoorbeeld ook aan de kilometers die u moet afleggen om naar de club te gaan.

Rechtszaak

Dat is bevestigd door het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een recente belastingrechtszaak.

Een directeur reed in 2011 rond in een auto van de zaak met een catalogusprijs van 83.735 euro, waarvoor hij een Verklaring geen privégebruik auto bezat. Dat betekent dat de directeur kan aantonen dat hij met de auto minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Om te bepalen of de man inderdaad minder dan 500 privékilometers met de auto had gereden vroeg de inspecteur om meer informatie. Uit de rittenadministratie van de directeur bleek dat hij in 2011 326 privékilometers reed.

Verklaring

Dat jaar maakte de directeur volgens zijn rittenadministratie 79 ritten van en naar twee golfclubs met de zakelijke auto. Al die ritten voerde hij op als zakelijke kilometers. Daarover verklaarde hij dat alle ritten een volledig zakelijk karakter hadden: “Ik heb de onderhavige ritten uitsluitend gemaakt om op de golfclubs (potentiële) zakelijke relaties te ontmoeten. Dergelijke ontmoetingen vonden uitsluitend op afspraak plaats. De ritten die samenhangen met bezoeken aan de golfclubs waarbij ik golf gespeeld heb met (potentiële) zakelijke relaties vertegenwoordigen in ieder geval een totaal aantal kilometers van meer dan 500. In gevallen waarin ik golf heeft gespeeld met een ander dan een (potentiële) cliënt of zakelijke relatie heb ik altijd gebruik gemaakt van een privéauto.”

Golf per definitie een privéaangelegenheid?

De inspecteur stelde zich op het standpunt dat golf een sport is en daarom een privéaangelegenheid. Om die reden zouden de kilometers als privékilometers aangemerkt moeten worden. Het Hof gaat daar niet in mee: “Gelet op de omstandigheid dat tussen partijen niet in geschil is dat belanghebbende, wat betreft de onderhavige ritten, uitsluitend, na daartoe een afspraak gemaakt te hebben, (potentiële) zakelijke relaties heeft ontmoet op de golfclubs en de omstandigheid dat tussen partijen niet in geschil is dat de bezoeken aan de golfclubs hebben geleid tot een omzetstijging voor de onderneming, acht het Hof aannemelijk dat de bezoeken van belanghebbende aan de golfclubs zowel samenhangen met zijn rol als directeur van de onderneming als met zijn persoonlijke leven waarin het beoefenen van de golfsport een rol speelt.”

Gemengd gebruik

De Hoge Raad heeft in 1985 al eens bepaald dat autoritten die zowel met de dienstbetrekking als met het persoonlijke leven van de belastingplichtige samenhangen, alleen kunnen worden aangemerkt als zakelijk, als deze kilometers niet door iemand worden gemaakt die in vergelijking met de belastingplichtige wat inkomen, vermogen en gezin betreft in dezelfde omstandigheden verkeert.

Gemiddeld 17 bezoeken aan de golfbaan

Uit de door de directeur overlegde Golfbranche Monitor Jaarrapportage 2010 blijkt dat een golfer anno 2010 gemiddeld bijna zeventien rondjes van 18 holes-equivalenten speelt. Daaruit concludeert het Hof dat 17 van de 79 bezoeken aan de golfclubs waarvoor de zakelijke auto werd gebruikt als privékilometers aangemerkt moeten worden. Gecombineerd met de 326 privékilometers die al in de rittenadministratie waren opgenomen komt de directeur alsnog boven de 500 kilometer uit.

Voetbalstadion en serviceclubs?

Hof Den Haag heeft in 2017 ook beslist dat ritten van een directeur naar een voetbalstadion zakelijke ritten waren. Anders dan eerder in deze procedure de rechtbank Den Haag  besliste, overwoog het Hof dat de ritten van de directeur naar het voetbalstadion zakelijk waren. De ritten waren immers gemaakt, aldus het Hof, om in het stadion zakelijke contacten te leggen en te onderhouden met (potentiële) klanten.

In 2009 heeft de rechtbank Den Haag al eens beslist dat uitgaven voor serviceclubs als de Rotary, Lions e.d. niet aftrekbaar zijn van de winst. Kilometers gemaakt voor het bezoeken van deze clubs en evenementen die zij organiseren zijn dan ook niet aan te merken als zakelijke kilometers.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws