Bijtelling auto van de zaak ontlopen mislukt

7 mei 2019

Tijdelijke huur van auto door DGA leidt niet tot beoogde voordeel.

De bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak komt regelmatig in het nieuws. Deze bijtelling is te ontlopen als niet meer dan 500 kilometer privé met de auto wordt gereden. Menig ‘auto van de zaak rijder’ heeft al eens geprobeerd op een ‘slimme’ manier onder de bijtelling uit te komen.

Auto huren van de BV

Een aantal DGA’s dacht een ‘slimme’ manier gevonden te hebben om vakantiereisjes met de auto van de zaak niet mee te laten tellen als privékilometers waardoor zij op jaarbasis op minder dan 500 kilometer privégebruik met de zakelijke auto zouden uitkomen. Deze DGA’s sloten in tijden dat er privé met de auto van de zaak werd gereden een huurovereenkomst met de BV. De auto werd, bijvoorbeeld tijdens vakantieperioden, gehuurd van de BV tegen een zakelijk vastgestelde vergoeding per kilometer. De stelling van de DGA’s was dat in de periode dat de auto werd gehuurd, de auto niet door de BV aan de DGA’s ter beschikking werd gesteld in de relatie werkgever-werknemer, maar als huurder-verhuurder.

Opzet mislukt

Die vlieger gaat helaas niet op voor deze DGA’s. Dat blijkt uit twee recente uitspraken van het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In beide zaken had de DGA een naheffingsaanslag gekregen van de fiscus in verband met privégebruik van een auto die in bezit was van de BV waarin ze een (in)direct aanmerkelijk belang hielden. Beiden hadden geprobeerd de bijtelling te omzeilen met behulp van een huurconstructie.

Hof Arnhem-Leeuwarden

De DGA wiens zaak bij het Hof Arnhem-Leeuwarden diende gebruikte een ter beschikking gestelde Volvo voor vakanties naar Noorwegen en Oostenrijk. In totaal reed hij 5.621 kilometer met de Volvo tijdens de vakanties. Voor het gebruik van de Volvo voor de vakantieperioden sloot hij een huurovereenkomst met de BV. Op grond daarvan betaalde hij een zakelijke vergoeding voor het gebruik van de Volvo aan de vennootschap van € 1.106. Ook nam hij de brandstofkosten en vignetkosten voor zijn rekening.

Het Hof oordeelt dat de overeengekomen kortstondige verhuur van de Volvo de terbeschikkingstelling van de Volvo (in de relatie werkgever-werknemer) niet doorbreekt. Dit betekent dat er van moet worden uitgegaan dat de Volvo gedurende het gehele jaar 2015 aan de DGA ter beschikking is gesteld in de zin van de autokostenfictieregeling. In dat geval rust op de DGA de last overtuigend aan te tonen dat de Volvo in 2015 voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Aan gezien de tijdens de twee vakanties met de Volvo gereden kilometers als privé dienen te worden aangemerkt, is de DGA daarin naar het oordeel van het Hof niet geslaagd. De inspecteur heeft dus terecht een bijtelling in het kader van de autokostenfictieregeling tot het loon van de DGA gerekend.

Hof Den Haag

Ook bij het Hof Den Haag was de bijtelling in geschil. De DGA stelde eveneens dat geen sprake was van een aan hem ter beschikking gestelde auto doordat hij de auto van de vennootschap huurde voor de privékilometers. De stelling van de DGA werd echter verworpen. Het van de vennootschap huren van de auto ten behoeve van privégebruik maakt niet dat geen sprake is van een ter beschikking gestelde auto als bedoeld in de relatie werkgever-werknemer, oordeelt het Hof Den Haag. In deze zaak kon de DGA overigens ook niet aantonen dat de huurnota’s betaald waren, ook niet via een boeking in rekening-courant. De huurkosten kwalificeren dan ook niet als een vergoeding voor het privégebruik van de auto, zodat deze DGA de huurkosten ook niet ten laste van de bijtelling mocht brengen. Deze DGA kreeg dus twee keer ongelijk bij het Hof.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws