BIK is beautiful

3 november 2020

Onder bikkelharde voorwaarden!                

Onlangs is het wetsvoorstel tot invoering van de Baangerelateerde investeringskorting ingediend, de BIK-regeling. Deze regeling moet ervoor zorgen dat bedrijven ook tijdens de coronacrisis blijven investeren en investeringen naar voren halen. Hoe zit dat?

Baangerelateerde investeringskorting

Om de economische crisis als gevolg van het coronavirus het hoofd te bieden, zijn investeringen essentieel. De overheid probeert hier zelf aan bij te dragen door bijv. infrastructurele projecten naar voren te halen, maar ook door bedrijven te stimuleren om eerder of extra te investeren. Hiervoor wordt de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in het leven geroepen.

Wat houdt de BIK in?

De BIK houdt in dat ondernemingen die investeren recht hebben op een extra afdrachtvermindering van loonheffingen. Dit betekent dat u de op het loon van werknemers ingehouden loonheffing niet volledig hoeft af te dragen. Voor investeringen op jaarbasis tot € 5 miljoen geldt een afdrachtvermindering van 3%, daarboven bedraagt deze 2,44%. U hoeft dus geen winst te maken om van de vermindering te kunnen profiteren. U moet wel personeel in dienst hebben en voldoende loonheffing verschuldigd zijn. Ook de directeur grootaandeelhouder (DGA) telt mee als personeel.

Investeringen vanaf 1 oktober 2020 t/m eind 2022

De BIK-regeling geldt voor investeringen die uw onderneming doet na 1 oktober 2020 t/m eind 2022. Per investering moet u minimaal € 1.500 investeren. Dit is hoger dan bij de reguliere Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) waarbij deze grens op € 450 ligt. Verder wordt er qua soort investeringen wel aangesloten bij de KIA. Bepaalde investeringen zoals woonhuizen, grond, effecten en personenauto’s zijn dus ook uitgesloten van de BIK-regeling. Hetzelfde geldt voor investeringen die zijn bestemd voor verhuur aan derden. Ten slotte moet uw investering betrekking hebben op een nieuw bedrijfsmiddel. Zelf voorgebrachte bedrijfsmiddelen tellen niet mee.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op deze afdrachtvermindering loonheffingen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  1. U moet uw investeringen melden bij RVO.nl.
  2. U kunt maximaal viermaal per jaar (eenmaal per kwartaal) een aanvraag indienen.
  3. Per aanvraag moet u minimaal € 20.000 aan investeringen melden.
  4. Alleen investeringen van minimaal € 1.500 per bedrijfsmiddel tellen mee.
  5. Het bedrijfsmiddel moet binnen zes maanden na deze laatste betaling daadwerkelijk in gebruik zijn genomen.

Tip.  Gezien het minimale bedrag per aanvraag van € 20.000 kan dus soms verstandiger zijn om uw aanvraag niet per kwartaal te doen, maar bijv. over een periode van zes maanden.

Let op voor investeringen in 2020

De investeringen vanaf 1 oktober 2020 tellen al mee. Maar er geldt een belangrijke voorwaarde om die investering mee te laten tellen in de aanvraag. De (laatste) betaling van de investering in 2020 moet plaatsvinden in 2021 of 2022! Betaal uw investeringen in het laatste kwartaal 2020 als dat mogelijk is pas in 2021 volledig (af), dan tellen deze mee voor de BIK.

Even geduld a.u.b.

RVO.nl gaat voor de aanvragen een speciaal elektronisch loket openen. Dit gaat helaas nog wel even duren, pas vanaf september 2021 kunt u uw investeringen aanmelden. Dit betekent ook dat u daarna pas kunt starten met het toepassen van de afdrachtvermindering. De RVO moet binnen 12 weken op een aanvraag beschikken, zodat u de BIK-afdrachtvermindering in de laatste periode van 2021 voor het eerst kunt toepassen. De BIK-afdrachtvermindering moet worden gerealiseerd in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring door de RVO is afgegeven. Als u niet de gehele BIK-afdrachtvermindering in de nog resterende loonaangiften over het jaar kunt effectueren, kunt u deze door middel van correctie van de loonaangiften over eerdere tijdvakken in het jaar alsnog (zoveel mogelijk) realiseren.

Samenloop van investeringsregelingen

De regeling geldt voor de jaren 2021 en 2022. Investeert u in 2021 dus voor een bedrag van € 100.000, dan heeft u recht op een afdrachtvermindering loonheffingen van € 3.000. De BIK-regeling kan naast de bestaande investeringsaftrekken (KIA, MIA, EIA en Vamil-regeling) worden toegepast. Voorbeelden van deze samenloop kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Vormen uw BV’s samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, dan mag u kiezen welke BV de aanvraag indient. Deze BV meldt dan alle investeringen van de hele fiscale eenheid aan.

Tip.  Het is zaak om deze aanvrager slim te kiezen. Bij deze BV moet er immers voldoende loonheffing worden afgedragen om de afdrachtvermindering te gelde te kunnen maken.

Belastingplan en kritiek

Deze crisismaatregel duurt tot en met 31 december 2022. Daarna zal het kabinet met een andere maatregel komen om de werkgeverslasten te verlagen. Het voorstel voor de BIK is onderdeel geworden van het Belastingplan 2021 en loopt mee in de parlementaire behandeling daarvan.

Het kabinet heeft voor de BIK een budget beschikbaar gesteld van in totaal vier miljard, te besteden in twee jaren. Genoemde percentages kunnen per 2022 worden bijgesteld. Dat wordt eind 2021 ingeschat. Dan wordt beoordeeld in hoeverre het budget van twee miljard euro voor 2021 wordt benut. Afhankelijk van het nog beschikbare budget kunnen de percentages per 2022 worden verhoogd of verlaagd.

De BIK klinkt als een goede regeling om ondernemers een extra stimulans te geven om te blijven investeren. Toch wordt er niet door iedereen positief gedacht over deze regeling. Er is veel kritiek omdat er op deze manier ook geld wordt geïnvesteerd in sectoren die er helemaal niet zo slecht voor staan, terwijl andere branches hun uiterste best doen om hun hoofd boven water te houden. De kritiek die op de BIK wordt gegeven, is dan ook dat deze regeling niet gericht genoeg is. Zo wordt er gesuggereerd dat bijv. een subsidieregeling een betere oplossing zou zijn. Ook wordt de ondergrens van € 20.000 ter discussie gesteld. Deze grens zou voor veel MKB’ers te hoog zijn om in aanmerking te komen voor de BIK.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws