BTW en sponsoring

18 mei 2022

Ook btw afdracht bij sponsoring in natura

Voor het organiseren en laten voortbestaan van de meeste evenementen zijn sponsorinkomsten nagenoeg onmisbaar. In veel gevallen biedt de organisatie als  tegenprestatie voor de sponsorbijdrage aan om reclame voor uw zaak te maken door naamsvermelding bij het evenement.

Sponsoring

Het evenementenseizoen is weer in volle gang en wellicht dat u benaderd wordt om te sponsoren. Sponsoring kan in geld, maar bijvoorbeeld ook omdat u goederen of diensten levert als bijdrage aan het evenement, ook wel bekend als sponsoring in natura. Wat moet u weten en waarop moet u letten voor de btw?

Sponsoring in geld

Bij sponsoring in geld waarbij de organisatie een tegenprestatie levert, bijvoorbeeld in de vorm van reclame voor uw bedrijf, moet de organisatie een factuur aan u uitreiken. In de praktijk zien wij dat in veel gevallen de organisatie zelf ook een btw-ondernemer is en dus verplicht is een factuur uit te reiken verhoogd met btw. Als u btw-ondernemer bent kunt u de btw op de ‘sponsorfactuur’ als voorbelasting in aftrek brengen in uw btw-aangifte.

Sponsoring in natura

Als u in natura sponsort, moet niet alleen de organisatie u een factuur uitreiken, maar moet u als sponsor ook een factuur uitreiken aan de organisatie die het evenement organiseert! Sponsoring in natura wordt namelijk wettelijk gezien als twee afzonderlijke prestaties. Zo levert de sponsor bijv. goederen en/of diensten en de ontvangende partij levert in ruil hiervoor een tegenprestatie, zoals reclame. Beide partijen nemen als gevolg van deze prestaties deel aan het economisch verkeer en zijn daarom ook verplicht om een factuur aan elkaar te sturen.

Voorbeeld 

U wordt benaderd door een stichting voor het organiseren van een bbq als dank van de stichting aan de vrijwilligers die hebben geholpen bij de organisatie van een evenement door die stichting. Als tegenprestatie voor deze bbq wordt tijdens het evenement en de bbq de naam van uw bedrijf volop promoot.

Over de waarde van de bbq moet u als ondernemer btw afdragen. Stel, de waarde van deze bbq is € 1.000 (inkoopwaarde). U stuurt de stichting een factuur met 9% btw, totaal € 1.090. U moet dan € 90 btw afdragen aan de fiscus. De stichting kan deze btw terugvorderen.

De stichting levert u in ruil voor de bbq als tegenprestatie een reclamedienst. De waarde van deze tegenprestatie wordt gesteld op de waarde van de bbq exclusief btw. Een reclamedienst is een btw-belaste prestatie. Hierover dient de stichting in beginsel btw in rekening te brengen. De stichting stuurt u een factuur van € 1.000 verhoogd met 21% btw, in totaal € 1.210. De btw kunt u terugvorderen via uw btw-aangifte.

Fondswervende activiteiten

Veel verenigingen en stichtingen vallen met hun hoofdactiviteiten onder een btw-vrijstelling. Voor sommige van deze activiteiten geldt een extra vrijstelling, zoals voor fondswervende activiteiten. In dat geval zijn ook andere activiteiten dan de hoofdactiviteiten van de vereniging of stichting btw-vrijgesteld. Zo brengt een stichting of een vereniging geen btw in rekening als deze de drempel (€ 50.000) van fondswervende diensten (waaronder sponsoring) niet overschrijdt. Hierdoor kan het voorkomen dat een sponsoring in natura niet geheel zonder kosten is. Er kan namelijk een btw-verlies ontstaan omdat de organisatie de in rekening gebrachte btw niet kan terugvorderen.

Kleineondernemersregeling

Ook kan het voorkomen dat de organisator van het evenement heeft gekozen voor toepassing van de kleineondernemersregeling [1]. Kern van de regeling is dat de prestaties van die ondernemer tot een omzet van € 20.000 worden vrijgesteld van omzetbelasting. De ondernemer die deze regeling toepast:

  • is geen omzetbelasting verschuldigd over zijn prestaties (deze zijn immers vrijgesteld);
  • is ontheven van het doen van btw-aangifte en ook ontheven van de administratieve verplichtingen;
  • heeft geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Sinds 2020 bestaat ook voor rechtspersonen de mogelijkheid om te kiezen voor de kleineondernemersregeling.

Ook ingeval een organisatie de kleineondernemersregeling toepast, kan het voorkomen dat een sponsoring in natura niet geheel zonder kosten is. Er kan namelijk een btw-verlies ontstaan bij de (btw vrijgestelde) organisator van het evenement.

Fiscus betaalt mee

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelastingplichtig, dan kunt u de sponsorbijdrage aftrekken van de winst. De tegenprestatie van de organisator voor de sponsoring bestaat immers uit het maken van reclame, zoals logo- en naamsvermelding en/of andere promotionele uitingen, voor uw bedrijf.

[1] De regeling wordt ook wel aangeduid als omzet gerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting(OVOB).

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws