Btw-regels voor leveringen en diensten aan particulieren in de EU gaan wijzigen per 1 juli 2021

8 juni 2021

E-commerce en de nieuwe Unieregeling.

Bent u een Nederlandse ondernemer en levert u goederen in de EU aan particuliere klanten of klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 gaan aangeven in het EU-land waar de goederen naar toe gaan. Voor deze leveringen kunt u ook gebruik gaan maken van de nieuwe Unieregeling, ook wel het ‘éénloketsysteem’ of ‘One-Stop-Shop-systeem OSS’ genoemd. Het ‘eenloketsysteem’ wordt vanaf 1 juli 2021 ook mogelijk voor diensten die u verricht aan particulieren en niet btw-plichtige ondernemers in de EU. De regeling wordt Europees ingevoerd zodat de regeling voor alle ondernemers in de EU gelijk is.

Levering van goederen in de EU

Verkoopt u goederen in de EU aan klanten die geen btw-aangifte doen? Dan moet u die btw vanaf 1 juli 2021 aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan als u op jaarbasis voor € 10.000 of meer goederen verkoopt aan particulieren en niet btw-plichtige ondernemers in de EU. Bijvoorbeeld als u met uw webwinkel producten verkoopt voor meer dan € 10.000 aan particulieren in Duitsland. U bent dan over de leveringen Duitse btw verschuldigd. Zonder nadere regels zou u zich vanaf 1 juli 2021 moeten registreren als btw ondernemer in Duitsland en in Duitsland aangifte btw doen. De afdracht van Duitse btw kan in dat geval vanaf 1 juli op een vereenvoudigde manier in Nederland. Met de ‘Unieregeling’ via in het éénloketsysteem.

Verrichten van diensten in de EU

Verricht u diensten aan particulieren in de EU en moet u daarvoor btw betalen in een ander EU-land door overschrijding van de drempel van € 10.000? Dan kunt u de btw vanaf 1 juli 2021 ook op de vereenvoudigde manier gaan aangeven via het éénloketsysteem. De regels voor het bepalen van de plaats waar de dienst belast is, blijven hetzelfde.

Éénloketsysteem

De Unieregeling maakt het mogelijk om de btw-aangiftes die u zonder nadere regelgeving in verschillende lidstaten van de EU zou moeten afdragen, per kwartaal via één portaal in Nederland af te handelen. U hoeft zich dan niet te registeren bij de verschillende belastinginstanties in de lidstaten. U berekent de btw per land en draagt deze af aan de Nederlandse fiscus via het éénloketsysteem. De Belastingdienst verdeelt deze bedragen vervolgens over de lidstaten waaraan u de btw verschuldigd bent.

De Unieregeling is vooral geschikt voor ondernemers die nog geen lokale registraties hebben. Maar ook als u al een lokale registratie hebt in één of meerdere lidstaten kan de Unieregeling interessant zijn. Bijvoorbeeld bij incidentele verkopen aan een klant in een lidstaat waar u nog geen lokale registratie heeft.

Unieregeling: een keuze

U bent niet verplicht om gebruik te maken van de Unieregeling. Registratie als btw ondernemer in het land waar uw klanten wonen of zijn gevestigd en afdracht van de btw aldaar is nog steeds mogelijk. Kiest u echter voor toepassing van de Unieregeling dan bent u wel verplicht om dat voor alle leveringen aan particulieren en niet btw-plichtige te doen.

Voorbeeld: u bent geregistreerd als btw ondernemer in Duitsland omdat u al jaren goederen levert in Duitsland. Maar u levert ook goederen aan particulieren in België alleen voor een veel geringer bedrag. U wilt voor de leveringen aan België gebruik gaan maken van de Unieregeling. Dan bent u vanaf dat moment ook verplicht om alle leveringen aan particulieren in Duitsland aan te geven via het éénloketsysteem. Deze mogen dan niet worden aangegeven in de lokale btw aangifte in Duitsland.

Voorbelasting niet via de Unieregeling terug te vorderen

Het voordeel van een registratie bij de fiscus in het land van uw klant is, dat de voorbelasting op de kosten en inkopen direct verrekend kan worden via de btw aangifte in dat land. Kiest u voor de Unieregeling dan verloopt de verrekening van de voorbelasting via een apart traject.

Zo gebruikt u de Unieregeling

U mag de ‘Unieregeling’ gebruiken als het om zogenoemde afstandsverkopen gaat. Dat betekent dat u aan deze voorwaarden moet voldoen:

  • U levert goederen die al in de EU zijn – aan een klant in een ander EU-land.
  • U levert rechtstreeks aan klanten die geen btw-aangifte doen. Dit zijn alle particulieren. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers die geen btw-aangifte hoeven doen.
  • U kunt deze regeling niet gebruiken voor margegoederen en (bijna) nieuwe vervoermiddelen, zoals auto’s en motoren. En ook niet voor ‘montageleveringen’, zoals zonneschermen.
  • U zorgt zelf voor de verzending van uw producten.

Drempelbedrag

Verricht u jaarlijks voor minder dan € 10.000 aan leveringen en diensten aan particulieren in de EU en blijft u bij elkaar opgeteld dus onder de drempel dan brengt u uitsluitend Nederlandse btw in rekening aan uw klanten. Bent u alleen in Nederland gevestigd en weet u niet zeker of uw buitenlandse omzet met ‘afstandsverkopen’ en digitale diensten de drempel van € 10.000 per jaar zal overschrijden? Kies dan 1 van de 2 mogelijkheden hieronder.

  • Mogelijkheid 1: bereken Nederlandse btw. Komt u toch boven de grens van € 10.000? Bereken dan de btw van het EU-land van uw afnemer.
  • Mogelijkheid 2: geef aan dat u de drempel van € 10.000 niet wil gebruiken. Dan zijn al uw ‘afstandsverkopen’ en digitale diensten belast in het EU-land van uw afnemer. Gebruik hiervoor het formulier Melding keuze plaats van prestatie digitale diensten en afstandsverkopen.

Periode 1 juli tot en met 31 december 2021

De drempel van € 10.000 geldt voor het hele jaar. Echter voor 2021 geldt de drempel van € 10.000 voor de leveringen en diensten in de 2e helft van 2021. Verwacht u dat deze omzet in de 2e helft van 2021 méér is dan € 10.000? Ga dan vanaf 1 juli er van uit dat u de btw berekent van het land waar de leveringen heen gaan. Als uw omzet toch minder is dan € 10.000 heeft dit voor u geen gevolgen in 2021.

Fiscale eenheid btw

Als Nederlandse fiscale eenheid voor de btw, kunt u niet deelnemen aan de Unieregeling van het éénloketsysteem. De ondernemingen die deel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen zich uiteraard wel aanmelden. Bij de registratie geeft u het btw-identificatienummer van de onderneming door en niet het omzetbelastingnummer van de fiscale eenheid.

Unieregeling gebruiken? Registreren kan vanaf april 2021

U moet zich registreren als u de Unieregeling wilt gebruiken. Registreren kan vanaf 1 april 2021 via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Hulpmiddelen

Op belastingdienst.nl zijn hulpmiddelen en factsheets opgenomen om te bepalen waar u btw bent verschuldigd en voor de aanmelding van de Unieregeling.Onderkant formulier

 

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws