BTW-vrijstelling medische diensten

5 november 2018

Ook voor niet-BIGGERS toegankelijk

Voor de verrichting van medische diensten geldt in de btw een vrijstelling. Over medische diensten is dus geen btw verschuldigd. Het is echter niet altijd even duidelijk wanneer sprake is van een medische dienst waarop de btw vrijstelling kan worden toegepast. Afgelopen jaren heeft de rechter zich daarover een aantal keren moeten uitspreken. Dat geeft een hoop onzekerheid en discussie achteraf waar de praktijk niet op zit te wachten. De staatssecretaris van financiën heeft een besluit gepubliceerd waardoor hopelijk meer duidelijkheid vooraf en minder discussie achteraf ontstaat.

Medische diensten en BIG-registratie

In eerste instantie gold de medische vrijstelling alleen voor BIG-geregistreerde personen. Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en geeft de consument de garantie dat de geregistreerde personen voldoen aan die wet. Echter niet duidelijk was in hoeverre de medische btw-vrijstelling toepasbaar was op diensten die verricht worden door niet-BIG-geregistreerden en aanvullende, niet medische diensten van BIG-geregistreerden. De staatssecretaris van financiën heeft een besluit gepubliceerd dat meer duidelijkheid moet geven over de toepassing van de btw-vrijstelling voor medische diensten.

Duidelijkheid door besluit

De medische btw-vrijstelling is van toepassing op diensten die zien op de gezondheidskundige verzorging van de mens. Daarvan is sprake als het voornaamste doel van de medische handeling gericht is op de bescherming, de instandhouding of het herstel van de gezondheid van de mens. Uitgangspunt geldt hierbij dat het moet gaan om gezondheidskundige verzorging van de individuele mens en om handelingen waarvoor men bij de BIG-opleiding wordt opgeleid.

In het besluit wordt het begrip ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’ toegelicht en uitgebreid. In het besluit is bepaald dat alle gezondheidskundige diensten van BIG-geregistreerde artsen onder de medische vrijstelling vallen. Hierdoor vallen nu ook niet-reguliere medische diensten en alternatieve medische diensten van BIG-geregistreerde artsen onder de medische btw-vrijstelling.

Ook als de patiënt nog niet ziek blijkt te zijn, zijn therapeutische handelingen die preventief worden uitgevoerd onder de btw-vrijstelling te brengen.

Cosmetische geneeskunde

Uit het besluit blijkt ook dat de medische btw-vrijstelling van toepassing is op bepaalde cosmetische ingrepen. Als bij de verrichting van een cosmetische ingreep het belangrijkste doel de bescherming, instandhouding of het herstel van de gezondheid van de persoon is, dan is er sprake van de gezondheidskundige verzorging van de mens. Wanneer de cosmetische ingreep verricht wordt met het doel het uiterlijk van de mens te verfraaien, dan is de btw-vrijstelling niet toepasbaar, omdat het in dat geval niet gaat om een gezondheidskundige dienst.

Diensten door niet-Wet-BIG-beroepsbeoefenaar

Ook personen die niet in het BIG-register zijn geregistreerd maar wel ‘medische handelingen’ verrichten kunnen de btw-vrijstelling toepassen onder bepaalde voorwaarden. De eerste voorwaarde daarvoor is dat de dienst die geleverd wordt, een gezondheidskundige dienst is die van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als een gezondheidskundige dienst die wordt geleverd door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar. Een andere voorwaarde is dat de beroepsbeoefenaar een relevante gezondheidskundige hbo-opleiding voltooid heeft en beschikt over aantoonbare medische of psychosociale basiskennis. Het gevolgd hebben van gelijksoortige opleidingen of beschikken over een aantoonbaar opleidingsniveau kan ook voldoende zijn om voor de btw-vrijstelling in aanmerking te komen.

Psychologen en orthopedagogen

In het besluit is voor de duidelijkheid dan ook direct vastgesteld dat een kinder- en jeugdpsycholoog NIP en een orthopedagoog-generalist aan de voorwaarden voldoen. De door deze personen verrichtte diensten zijn kwalitatief gelijksoortig aan de diensten van BIG-geregistreerden. De Belastingdienst heeft op vragen van het NIP geantwoord dat, als een psycholoog in het bezit is van een universitair diploma psychologie, aan de voorwaarde wordt voldaan of sprake is van een kwalitatief soortgelijke dienst. De medische btw-vrijstelling mag in dat geval worden toegepast. Hierbij gelden uiteraard ook de overige voorwaarden, bijvoorbeeld dat het moet gaan om een gezondheidskundige dienst die binnen het deskundigheidsgebied van de psycholoog verricht wordt. Er is in dat geval namelijk sprake van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als het kwaliteitsniveau van een psycholoog die wel BIG-geregistreerd is. Psychologen die zijn aangesloten bij het NIP mogen daarom de medische btw-vrijstelling toepassen.


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws