Controleer uw aangifte inkomstenbelasting ingediend door uw partner

18 februari 2019

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Fiscale partners zijn verantwoordelijk voor hun eigen aangifte inkomstenbelasting en die van hun fiscaal partner. Het feit dat een man de aangifte gedurende een aantal jaren verkeerd invult terwijl zijn vrouw bij de Belastingdienst werkt, wordt de vrouw zwaar aangerekend en leidt zelfs tot haar ontslag volgens een recente Rechtbankuitspraak.

Onjuiste aangifte

In 2013 constateerde de belastinginspecteur dat de man van de belastingdienstmedewerkster in de aangifte inkomstenbelasting een hoger bedrag aan rente en kosten eigen woning had afgetrokken dan waar recht op bestaat. Een deel van een nieuw afgesloten hypothecaire lening is deels niet gebruikt voor de aankoop van een eigen woning maar voor de aankoop van aandelen. En de rente op het deel voor de aankoop van de aandelen is niet fiscaal aftrekbaar.

Ontslag

De belastinginspecteur deed nader onderzoek naar de verhoging van de hypothecaire lening. Uit dit onderzoek bleek dat in de jaren 2004 tot en met 2014 teveel rente was afgetrokken. Een en ander leidt tot schorsing van de belastingdienstmedewerkster. Volgens de Belastingdienst is er sprake van ernstig plichtsverzuim omdat zij op grond van het fiscaal partnerschap mede verantwoordelijk is voor onjuist ingediende aangiften van haarzelf en haar echtgenoot. Uiteindelijk wordt de vrouw ontslagen.

Rechtzaak

De vrouw vecht het ontslag aan en voert onder andere aan dat zij en haar echtgenoot zich niet bewust zijn geweest voor de onjuistheden in de aangiften. Zij vindt het ontslag buitenproportioneel. Haar werkgever is echter van mening dat gezien de aard en omvang van de onjuistheden in de aangiften sprake is van zeer ernstig plichtsverzuim. De vrouw heeft in strijd gehandeld met de kernwaarden die voor medewerkers van de Belastingdienst gelden.

Zorgplicht

Volgens de rechtbank zijn de vrouw en haar echtgenoot fiscale partners. Dit betekent dat de vrouw en haar echtgenoot gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aangifte van de gemeenschappelijke vermogens/inkomensbestanddelen, waaronder die uit de eigen woning (box 1) en sparen en beleggen (box 3). Uit de wet vloeit voort dat fiscale partners een zorgplicht hebben voor het doen van een juiste en volledige aangifte voor zichzelf en de fiscale partner. De vrouw is verantwoordelijk voor haar eigen aangiften en (mede)verantwoordelijk voor de aangiften van haar echtgenoot. De vrouw had er bij haar echtgenoot op aan moeten dringen om de juistheid van de fiscale aangiften te onderzoeken. In dit geval besliste de Rechtbank ook dat de vrouw terecht is ontslagen.

Conclusie

Als de door uw echtgeno(o)t(e) ingediende aangifte fouten bevat, blijft u verantwoordelijk voor dat uw eigen aangifte. U moet er dus bij uw echtgeno(o)t(e) op aandringen dat de fiscale aangifte juist, volledig en zonder voorbehoud wordt ingediend.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws