image

De administratie

Je administratie moet kloppen. En niet alleen aan het einde van het jaar.
image

Administratie

De financiële administratie, de loonadministratie en de overige administratieve werkzaamheden zoals facturering, archivering, debiteurenbeheer en incasso komen het hele jaar door op je pad. Een en ander dient te voldoen aan de eisen die de Belastingdienst daaraan stelt! Het dient sowieso gestructureerd, gedisciplineerd en voortvarend te worden uitgevoerd om je bedrijfsvoering financieel op de rails te houden.

Denk aan factuurvereisten, bewaarplicht, zuiverheid van boekingen (privé en zakelijk) en btw-controle. Maar dus ook aan de snelheid van factureren, de tijdigheid van betaling door je debiteuren en dat je je tanden laat zien op het moment dat een debiteur structureel dwarsligt. We kunnen je hierbij naar wens ondersteunen.

Je kunt je eenvoudige of zeer complexe administratie en overige administratieve werkzaamheden geheel of gedeeltelijk bij ons kwijt. Van belang is dat we samen bekijken op welke wijze het gehele administratieve proces foutloos en efficiënt verloopt en dat duidelijke afspraken worden gemaakt over wie wat doet. Dit uiteraard met gebruikmaking van de actuele technieken op het gebied van efficiënte administratieve verwerking. Daarbij streven we ernaar om de ondernemer of zijn medewerker zoveel als mogelijk en wenselijk 'administratief op te voeden'. Met als doel dat waar mogelijk de kwaliteit van de administratie wordt verbeterd, informatie uit de administratie een zuiverder beeld geeft en kosten worden bespaard.

De financiële administratie

Een goede en efficiënt ingerichte financiële administratie is een belangrijke basis voor een onderneming. Hoe eenvoudig of complex dan ook, overzicht en inzicht helpen je bij belangrijke bedrijfsbeslissingen. Een administratie dient 100% te kloppen, 99% is niet voldoende. De uitkomst van wat de administratie te zien geeft, dient aan te sluiten bij de zakelijke verwachting en het gevoel van jou als ondernemer. Jouw zakelijke handelen vindt immers zijn weerslag in de administratie. Om die reden is het van groot belang dat je weet en begrijpt hoe het administratieve proces is ingericht en wat er voor moet worden gedaan om dit proces zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen. En dat je nadenkt over welke informatie voor jou relevant is en wat dat betekent voor de inrichting van jouw administratie. Zodat vanuit de betrouwbare administratie ook de door jou gewenste informatie kan worden opgehaald.

De loonadministratie

Een loonadministratie is complex en moet aan allerlei voorwaarden voldoen, die regelmatig veranderen. Omdat de loonadministratie direct gevolgen heeft voor het aan de werknemer uit te betalen nettoloon wil je daar geen fouten in hebben. Dat tast immers de relatie met de werknemer aan. Betaal je teveel dan is het vervelend om het teveel betaalde terug te halen. Betaal je te weinig dan voelt dat niet fijn bij de werknemer wanneer hij daar achter komt. Nog vervelender is het wanneer de fout op een reeks van maanden of zelfs jaren betrekking heeft. Het is dan ook van groot belang dat een loonadministratie zorgvuldig en deskundig wordt gevoerd. Wij kunnen je daarbij van dienst zijn.

Overige administratieve werkzaamheden

Ondernemende ondernemers willen het liefst ondernemen. En niet druk zijn met allerlei verplichte administratieve werkzaamheden. Heb je een administratieve afdeling of een secretaresse/telefoniste dan kun je die werkzaamheden door hen laten verrichten. Heb jij of je partner mogelijk zelf tijd voor en affiniteit met administratie, dan kun je overwegen om het zelf of om het je partner te laten doen. Het is dan immers onnodig om daarvoor kosten te maken. Heb je echter geen tijd en kun of wil je een personeelslid hier niet mee belasten, besteed deze werkzaamheden dan uit. Wij kunnen je de facturering, verwerking van je financiële administratie, het debiteurenbeheer en de incasso geheel of gedeeltelijk uit handen nemen.


Aangiften

Voor de meeste vormen van belasting moet je aangifte doen. Zoals de aangifte omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting. Maar ook kan er sprake zijn van aangiften erfbelasting of schenkbelasting. Vaak zijn deze aangiften uitgebreid en complex. Voor ons is het dagelijkse kost om deze volledig, correct en tijdig samen te stellen en in te dienen.

Wij hebben een goede relatie met de belastingdienst. Ondanks dat we scherp maar professioneel adviseren. Verantwoord en verdedigbaar. De fiscus weet dat. Daardoor is de kans op een belastingcontrole kleiner wanneer wij jouw cijfers en aangiften verzorgen. We hebben immers een goede staat van dienst, geen kruis achter onze naam. De fiscus registreert de kwaliteit of het gebrek daaraan van een kantoor.

Maar als er dan onverhoopt toch een controle plaatsvindt, wil je er vanuit gaan dat de administratie waterdicht is. Sowieso weten we als geen ander hoe er met het bijltje wordt gehakt bij een belastingcontrole. En mocht de belastingambtenaar dan toch een andere mening zijn toegedaan en niet van wijken willen weten, zorgen wij ervoor dat je via een bezwaar- en eventueel beroepsprocedure alsnog je recht kunt halen.

Wij kunnen je dus van A tot Z begeleiding bieden. Ongeacht welke belasting het betreft.


Heb je een vraag over het bovenstaande?