image

De jaarrekening

Het jaarlijks verplichte nummer, de jaarrekening.
image

Geen mosterd na de maaltijd

Natuurlijk is het goed om achteraf een duidelijk beeld te hebben van de financiële positie van het verstreken jaar. En dat dit beeld aansluit op de indrukken en het gevoel die je daar zelf al van had.

Je kunt daar echter in de actualiteit niet op sturen. Dat is net als autorijden met een snelheidsmeter die de snelheid van een half uur geleden aangeeft. Veel belangrijker is het dat je gedurende het jaar continu over actuele financiële gegevens beschikt. Door een strak georganiseerd en geautomatiseerd administratief proces. Waarbij de administratie voortdurend correct en volledig is bijgewerkt zodat gestuurd kan worden op actuele en betrouwbare informatie. En op die basis onderneem je.

In diezelfde actualiteit voorzien we je van advies bij de dingen die je bezighouden of bezig zouden moeten houden. Of bij zaken die wij constateren bij de verwerking van jouw administratie.

Niet na afloop van het jaar nog proberen te repareren wat in het jaar zelf is nagelaten of er het zwijgen toe doen omdat het anders getuigt van weinig betrokkenheid, aandacht en pro-activiteit. Nee, gedurende het jaar zelf ondernemen wij actie. Gebruik makend van de kansen en de mogelijkheden die de wetgeving van dat jaar biedt en anticiperend op de wetgeving die in het nieuwe jaar gaat komen.

Uiteraard resulteert er na afloop van het jaar een jaarrekening. Echter niet als passief gevolg van een verstreken jaar. Nee, in de jaarrekening moet de advisering van het afgelopen jaar op de juiste manier verwerkt worden. Daarnaast vindt op dat moment nog de laatste finetuning plaats in de cijfers van je onderneming. En in de onderlinge verhoudingen tussen privé en de zaak of tussen vennootschappen onderling. Uiteindelijk resulteert dat in een fiscaal en financieel geoptimaliseerde jaarrekening die op een actieve wijze tot stand is gekomen. Op basis daarvan worden de deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel en de aangifte vennootschapsbelasting voor de fiscus gemaakt.

De wettelijke controle

Bij een grotere MKB-onderneming zullen we er naar streven om deze zo mogelijk vrijgesteld te laten van de wettelijke controle. Tenzij jij uiteraard anders wilt. De wettelijke controle heeft immers vaak geen toegevoegde waarde maar leidt wel tot een substantiële verhoging van de accountantskosten. Als ondernemer beschik je vrijwel altijd over volledig overzicht en inzicht met betrekking tot het reilen en zeilen van je bedrijf. De wettelijke controle brengt je dan ook zelden nieuws.

Omdat er om die reden voor ons aan deze activiteit geen eer te behalen valt en wij geen organisatie zijn die een hele afdeling kunnen laten draaien op het verrichten van wettelijke controles, hebben we deze werkzaamheden uitbesteed aan een daartoe speciaal in samenwerking opgerichte organisatie. Deze organisatie doet niet anders dan het uitvoeren van wettelijke controles. Dit in nauwe samenwerking met ons kantoor. Wij bereiden de werkzaamheden vanuit ons jaarrekeningdossier in goed en nauw overleg met jou en deze organisatie voor. Daardoor kan de controle efficiënt en naadloos aansluitend op onze werkzaamheden worden uitgevoerd. Op deze manier wordt bereikt dat de kosten en snelheid van afwikkelen tot een minimum kunnen worden gereduceerd. Als het dan toch moet, dan maar snel en pijnloos.

Overige financiële stukken en werkzaamheden

Naast de standaard financiële stukken die je in allerlei situaties aan allerlei instanties dient te overleggen of voor jezelf nodig hebt, zijn er ook incidentele en specifieke situaties waarin andere financiële stukken nodig zijn. Denk aan verklaringen, financiële opgaven bij aanbestedingen, tussentijdse cijfers en begrotingen. Maar ook bij een ondernemingsplan, een financieringsaanvraag of een investeringsvraagstuk is vaak een cijfermatige onderbouwing nodig. Of in een juridische procedure (bij een zakelijk geschil of een echtscheiding) of bij de aan- of verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel.

Ook het verrichten van een due diligence of een deelonderzoek of de waardebepaling van jouw bedrijf zijn werkzaamheden die voor kunnen komen.
Ook deze stukken kunnen we voor je samenstellen. Met liefde en plezier!

Heb je een vraag over het bovenstaande?