De fiscale oudedagsreserve (FOR) en corona

27 mei 2021

Verplichte vrijval voorkomen of juist niet?

U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting jaarlijks een bedrag ten laste van uw winst brengen om te reserveren in uw fiscale oudedagsreserve (FOR). Uw winst wordt door de toevoeging aan de reserve verlaagd, waardoor u minder inkomstenbelasting verschuldigd bent. De toevoeging aan de FOR is aan voorwaarden gebonden. Over de opgebouwde reserve moet u op enig moment, bijvoorbeeld bij beëindiging van de onderneming, belasting gaan betalen. Ook moet u in bepaalde situaties verplicht de reserve toevoegen aan uw winst. Bent u door de coronacrisis financieel getroffen? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw FOR.

Reserve hoger dan ondernemingsvermogen

Als uw ondernemingsvermogen (bijv. als gevolg van de coronacrisis) op het einde van het jaar minder bedraagt dan de oudedagsreserve, valt het verschil (verplicht) vrij in de winst als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • u staakt de onderneming (gedeeltelijk); of
  • u heeft op 1 januari de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; of
  • u voldoet in het jaar en het voorgaande jaar niet meer aan het urencriterium (1225 uur per jaar besteden aan werkzaamheden in de onderneming).

Tip. Vanwege de coronacrisis mag u voor bepaalde perioden in 2020 en 2021 er van uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan uw onderneming heeft besteed. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.belastingdienst.nl

Belaste vrijval

De oudedagsreserve valt dus op enig moment vrij in de winst en u moet hierover belasting betalen. In de praktijk blijkt dat niet alle ondernemers zich hiervan bewust zijn en hier dan ook geen geld voor opzij hebben gezet. Heeft de reservering altijd plaatsgevonden tegen het hoge belastingtarief en valt de vrijval plaats tegen het lage tarief, dan heeft u per saldo wel een belastingvoordeel behaald. U kunt er voor kiezen om de vrijgevallen oudedagsreserve om te zetten in een (bankspaar-)lijfrente bij een bank of verzekeraar. Tegenover de belaste vrijval van de oudedagsreserve staat dan een even grote premieaftrek door de storting van de lijfrente en hoeft u per saldo geen belasting te betalen over de vrijval, maar wel over de (toekomstige) jaarlijkse uitkeringen. Het bedrag dat u gaat afstorten, moet uiteraard wel liquide beschikbaar zijn.

Vrijwillige vrijval

U kunt er ook voor kiezen om een deel van de oudedagsreserve vrijwillig te laten vrijvallen. U stort dan een bedrag naar keuze bij een bank of verzekeraar in de vorm van een (bankspaar-)lijfrente. Tegenover de belaste vrijval van de oudedagsreserve staat dan een even grote premieaftrek door de storting van de lijfrente en hoeft u per saldo geen belasting te betalen. Over de toekomstige jaarlijkse lijfrente-uitkeringen bent u wel inkomstenbelasting verschuldigd.

Let op: is er geen sprake van een verplichte vrijval dan kunt u de reserve niet vrijwillig laten vrijvallen zonder een bedrag te storten bij een bank of verzekeraar.

Geen toevoeging aan de reserve

Is de reserve hoger dan het ondernemingsvermogen, maar doet een van de hiervoor vermelde situatie zich niet voor, dan vindt er geen (verplichte) vrijval plaats, maar mag u (tijdelijk) ook geen bedrag meer toevoegen aan de reserve. Pas als het ondernemingsvermogen meer bedraagt dan de oudedagsreserve kan er weer gereserveerd worden.

Wel toevoegen

Kunt u wel een bedrag toevoegen aan de reserve, dan bespaart u dus belasting en blijft het geld in de onderneming zitten, zodat u dit kunt blijven gebruiken. Voor toevoeging gelden enkele voorwaarden. Zo mag u maximaal 9,44% van uw winst toevoegen aan de oudedagsreserve met een maximum van € 9.395 (2020: € 9.218). U kunt dit bedrag alleen reserveren als u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en u aan het urencriterium voldoet. De dotatie is daarnaast beperkt tot het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het jaar.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws