De open CV

18 juni 2018

Daar is helemaal niets mis mee!

Nepnieuws, dat is de laatste tijd een hot item op sociale media. Ook zoiets saais als belastingen leiden tot nepnieuwsberichten. Er is de laatste tijd behoorlijk wat commotie ontstaan over de open commanditaire vennootschap (open CV) in het kader van het opzetten van een privacy-structuur en belastingontduiking. De open CV structuren zouden volgens het persbericht op grote schaal gebruikt worden om informatie die tot belastingheffing zou moeten leiden buiten het zicht van de fiscus te houden. Tijd voor een geruststellend persbericht van onze zijde.

Wij betogen dat bij zorgvuldige uitvoering de open commanditaire vennootschap heel goed en legaal gebruikt kan worden voor anonimisering van vermogen.

Anonimisering

Het komt veel voor dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een houdster-BV alle aandelen houdt in een of meerdere werk-BV’s met daarin een of meerdere actieve ondernemingen. De BV’s zijn verplicht om jaarlijks hun jaarrekening te publiceren via de Kamer van Koophandel en dit register is door iedereen te raadplegen. Door het ‘vervangen’ van de houdster-BV door een houdster-open CV, waarbij een stichting gaat optreden als beherend vennoot van de open CV en de DGA als commanditair vennoot wordt een structuur gecreëerd waarbij niet meer via de Kamer van Koophandel is te achterhalen hoeveel vermogen de DGA aanhoudt via BV’s. Van belang is wel dat men voldoet aan de voorwaarde dat de fusie niet in overwegende mate mag zijn gericht op het ontgaan of uitstel van belastingheffing. In de praktijk zal de DGA vaak zekerheid wensen dat de constructie niet is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing en dit voorleggen aan de Belastingdienst. De DGA is na deze herstructurering nog steeds verplicht om zijn commanditair vermogen te vermelden in zijn aangifte inkomstenbelasting. Dus hoezo belastingontduiking?

Anonimisering is geen ontwijking

Het valt niet te ontkennen dat de open CV een handig hulpmiddel is voor het anonimiseren van vermogen. Doordat de CV geen publicatieplicht heeft, blijft het vermogen buiten het zicht van het grote publiek. Maar dat wil niet zeggen dat het vermogen ook niet zichtbaar is voor de Belastingdienst. Sterker nog, de Belastingdienst heeft overal inzage in en is op de hoogte van het vermogen aangezien een open CV ook belastingplichtig is. Van een belastingontwijkingsstructuur is dan ook geen sprake.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws