De vrijwilligersregeling

26 april 2023

Meer duidelijkheid over de regeling en de vergoeding.

U bent wellicht bestuurder van een organisatie die gebruik maakt van vrijwilligers? Of u doet zelf vrijwilligerswerk? Dan heeft u vast wel eens gehoord van de ‘fiscale vrijwilligersregeling’. De regeling biedt de mogelijkheid om de kosten die vrijwilligers maken tijdens hun inspanning fiscaal vriendelijk te vergoeden. Toch roept de regeling nog onduidelijkheden op in de praktijk. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs Kamervragen over deze ‘praktijkproblemen’ beantwoord. We zetten de belangrijkste voorwaarden voor de regeling voor u op een rijtje.

Regeling voor vrijwilligers

Bij vrijwilligerswerk gaat het om onbetaalde en onverplichte werkzaamheden voor bepaalde organisaties. Denk hierbij aan organisaties met een ideële doelstelling, een sportorganisatie of een organisatie met een maatschappelijk nut. Het is voor deze organisaties steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. De vrijwilligersregeling biedt organisaties de mogelijkheid om de kosten die vrijwilligers maken in verband met hun vrijwilligerswerk, te vergoeden zonder dat er onzekerheid ontstaat over de fiscale gevolgen van de vergoeding. Tenminste als de vergoeding voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de ‘fiscale vrijwilligersregeling’. Dat geeft duidelijkheid bij zowel de vrijwilligersorganisatie die de vergoeding betaalt, als bij de vrijwilliger die de vergoeding ontvangt. Wat zijn de voorwaarden?

Er moet sprake zijn van een vrijwilliger

Er is sprake van een vrijwilliger als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de vrijwilliger mag niet in (fictieve) dienstbetrekking zijn en de werkzaamheden niet beroepsmatig uitvoeren;
  • hij verricht de werkzaamheden voor een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld, een sportvereniging of stichting of een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • hij mag een vergoeding krijgen die binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft.

Hoogte van de vergoeding

De vergoedingen per uur, per maand en per jaar mogen niet hoger zijn dan de hierna genoemde bedragen. Het maximum geldt voor het totaal van alle vergoedingen en verstrekkingen.

Grensbedragen vrijwilligersregeling 2023
Maximum bedrag 21 jaar en ouder Jonger dan 21 jaar
Per uur €       5,00 €       2,75
Per maand €    190,00 €    190,00
Per jaar € 1.900,00 € 1.900,00

Let op: wordt het maximum bedrag overschreden dan is de hele vergoeding belast!

Waarvoor is de vergoeding?

Bij de betaling van vergoedingen aan vrijwilligers kunnen zich in feite drie verschillende mogelijkheden voordoen:

  1. vergoeding uitsluitend volgens de bedragen van de vrijwilligersregeling. Er worden geen afzonderlijke kosten vergoed. Als de vergoeding binnen de hiervoor genoemde maxima blijven, wordt aangenomen dat de vergoeding wordt betaald voor kosten in het kader van het vrijwilligerswerk en is deze onbelast;
  2. een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten die voldoende is onderbouwd (bijv. met betalingsbewijzen). Deze kostenvergoeding is altijd onbelast zolang de vergoeding niet meer bedraagt dan de werkelijke kosten. Zo mogen bijvoorbeeld gereden kilometers worden vergoed tegen de werkelijke kilometerprijs;
  3. een combinatie van beide regelingen, waarbij naast de vergoeding van werkelijk gemaakte kosten ook de vrijwilligersregeling wordt betaald. Dan is er sprake van het dubbel vergoeden van kosten. Als hierbij de maxima van de hiervoor genoemde bedragen van de vrijwilligersregeling worden overschreden, is er sprake van fiscaal belast inkomen.

Aandachtspunten

Als de vrijwilligersorganisatie zich strikt houdt aan de regels van de vrijwilligersregeling, kunnen de gestelde maximumbedragen zonder problemen worden uitbetaald. Commerciële bedrijven kunnen uiteraard geen gebruik maken van de regeling. Ook mag de regeling niet leiden tot het verdringen van normaal betaalde arbeid, ook niet als deze voor een vrijwilligersorganisatie wordt verricht.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws