DGA kan zolderverdieping privéwoning btw belast verhuren

22 juli 2019

Financieringsvoordeel nieuwbouwwoning

 In een eerdere nieuwsbrief dit jaar namen wij het bericht op dat niet alleen de btw op zonnepanelen teruggevorderd kan worden, maar ook een deel van de btw van de nieuwbouwwoning als op die woning zonnepanelen worden geplaatst. Ben je ook nog eens DGA en verhuur je met btw een (zolder) verdieping in jouw woning aan de BV dan kun je ook de btw op de bouwkosten van die verdieping terugvorderen.

 Btw belaste verhuur

Verhuren met btw (btw belaste verhuur) is mogelijk als de BV waaraan wordt verhuurd een onderneming drijft met (nagenoeg) uitsluitend btw belaste prestaties. Daarnaast moet het te verhuren object een economisch zelfstandige unit zijn.

Een zolderverdieping in een nieuw te bouwen woning kan voldoen aan deze voorwaarden. Btw belaste verhuur van zo’n verdieping aan de eigen BV is dan mogelijk. Het is zelfs mogelijk dat de verhuur niet meteen na oplevering van woning ingaat, maar op een later moment. De intentie van de btw belaste verhuur moet dan wel aan de hand van objectieve feiten aannemelijk worden gemaakt.

Zaak

Dit blijkt uit een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Een echtpaar ging eind 2014 met elkaar een stille maatschap aan voor het btw belast verhuren van de zolderverdieping van hun nieuwe woning. Het betrof verhuur aan de BV waarvan de vrouw de aandelen had. De woning werd in 2015 gebouwd en de verwachting was dat het echtpaar de woning in 2016 in gebruik kon nemen. Bij de bouw van de woning is omzetbelasting in rekening gebracht. In geschil bij Hof Arnhem-Leeuwarden is de teruggave van in rekening gebrachte omzetbelasting bij de bouw van de woning. De inspecteur is van mening dat de maatschap van het echtpaar geen recht heeft op aftrek van voorbelasting, omdat de zolderverdieping niet meteen aan de BV is verhuurd. Pas enige tijd na oplevering van de woning vond belaste verhuur plaats. Aanvankelijk bestond ook verschil van mening over het percentage zakelijk gebruik van de nieuwe woning. Tijdens de zitting bij het Hof zijn het echtpaar en inspecteur tot overeenstemming gekomen dat het echtpaar 34% van de bij de bouw van de nieuwe woning in rekening gebrachte omzetbelasting kan terugvragen.

Uitspraak

De inspecteur is van mening dat de woning na oplevering geheel voor privédoeleinden in gebruik is genomen. De woning is pas later aangewend voor een economische activiteit en op dat latere moment kan niet alsnog aanspraak worden gemaakt op aftrek van voorbelasting. Het Hof is het niet met dit standpunt eens. Als op basis van objectieve factoren duidelijk is dat er een voornemen is een economische activiteit uit te gaan oefenen, bestaat recht op teruggave. Het Hof concludeert op basis van de maatschapsovereenkomst, de intentieovereenkomst voor verhuur, de factuur aan de BV voor de vloerbedekking op zolder en de huurovereenkomst tussen de maatschap en de BV dat verhuur van de zolderverdieping aan de BV van begin af aan de bedoeling was. De maatschap heeft recht op teruggave van 34% van de in rekening gebrachte omzetbelasting bij de bouw van de woning.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws