Aansprakelijkheid
De gratis toegankelijke website van Schooten Advies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan de informatie onjuistheden, onvolledigheden of typefouten bevatten. Evenmin garanderen wij dat de site foutloos functioneert. Aan de gegevens zoals weergegeven op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het (zelf)gebruik van de informatie. Raadpleeg vóór het toepassen van de vele tips op deze website altijd eerst een van onze adviseurs om de vele keuzemogelijkheden in uw specifieke situatie goed toe te lichten.

Copyright
Niets van deze site mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Schooten Advies worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Schooten Advies streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verschaffen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze ontvangen wordt.

Bezoekersregistratie
De website van Schooten Advies is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de dienstverling van Schooten Advies. Schooten Advies registreert algemene bezoekersgegevens en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden naar individuele bezoekers. Schooten Advies koppelt deze gegevens niet aan persoonsgegevens.

Verstrekken van persoonsgegevens
Op de website kunt u uw persoonsgegevens en eventuele andere informatie aan Schooten Advies verstrekken. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken, een vraag te stellen of u te abonneren op een nieuwsbrief of social media netwerk waarbij Schooten Advies is aangesloten. De door u verstrekte gegevens gebruikt Schooten Advies alleen ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van uw verzoek om informatie. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.

Cookies
De website van Schooten Advies maakt gebruik van cookies. Een cookie is een gegevensbestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en gebruiken wij alleen om de site voor onze bezoekers gebruiksvriendelijker te maken. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een site een cookie wil plaatsen.

Links
Schooten Advies is niet verantwoordelijk voor de koppelingen van andere websites naar www.schootenadvies.nl. Dergelijke links betekenen niet zonder meer dat er een relatie bestaat tussen Schooten Advies en de website waar de koppeling vandaan komt.

Eventuele links van de websites van Schooten Advies naar andere websites zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de bezoekers en betekent niet dat Schooten Advies de betreffende site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Deze websites hebben al dan niet zelf een diclaimer en privacybeleid, die buiten de verantwoordelijkheid en controle van Schooten Advies vallen.