Echtscheiding: let op bij verrekening pensioen met overig vermogen

20 augustus 2018

Fiscaal partnerschap voorkomt fiscale afrekening over het pensioen

Bij een echtscheiding moeten veel financiële zaken worden afgewikkeld. Uiteindelijk wordt in een echtscheidingsconvenant vastgelegd hoe het vermogen verdeeld moet worden onder de ex-partners. Maar pas op, de fiscale gevolgen van de vastlegging kunnen enorm zijn! De Belastingdienst heeft recent nog een speciale brochure uitgebracht voor de fiscaal intermediair om er op te wijzen dat hetgeen in het echtscheidingsconvenant wordt vermeld van belang kan zijn voor de belastingheffing.

Echtscheiding en pensioenverrekening

Zo blijkt uit een uitspraak van Hof Den Bosch van eind 2017 dat de compensatie van een overbedeling van de man door pensioenverrekening door middel van het doen van afstand van het recht op zijn aandeel in de eigen woning kan leiden tot belastingheffing bij de vrouw. In de zaak waren de man en vrouw gehuwd in gemeenschap van goederen en ieder was dus gerechtigd tot 50% van het vermogen. Partijen waren bij de verdeling van het vermogen (woning en pensioen- en lijfrenteaanspraken) overeengekomen dat de man meer pensioen- en lijfrenterechten kreeg toegewezen dan waar hij recht op had. Ter compensatie van deze overbedeling van de man werd aan de vrouw toebedeeld het aandeel van de man in de eigen woning. Het Hof Den Bosch concludeert dat de vrouw door de man is gecompenseerd voor afstand doen van (een deel van) haar pensioen- en lijfrenterechten ten gunste van  de man en dat is fiscaal een belaste handeling bij de vrouw.

Uiteindelijk concludeert het Hof dat de inspecteur terecht heeft geoordeeld dat de vrouw (in deze casus) € 170.000 heeft ontvangen ter verrekening van pensioen- en lijfrenterechten. Dat pakt vervelend uit, want fiscaal kwalificeert het verrekende bedrag daardoor als een periodieke uitkering die belast wordt met inkomstenbelasting. Afhankelijk van de overige inkomsten resulteert dit in een heffing van circa € 90.000. Pijnlijk aan het geheel is dat de beoogde gelijke verdeling zo alsnog behoorlijk scheef wordt. Daarnaast is het maar de vraag of de vrouw liquide middelen beschikbaar heeft om de aanslag te kunnen voldoen. Vrijwel het volledig verdeelde vermogen zat tenslotte vast in ofwel de woning, ofwel in pensioen-/lijfrentepolissen.

Keerzijde van de medaille is dat de man in deze casus het bedrag van € 170.000 mag opvoeren als aftrekpost. Dat verzacht uiteraard niet de pijn voor de vrouw, die moet gewoon € 90.000 belasting betalen. En het is maar de vraag of (1) de man de aftrekpost van € 170.000 daadwerkelijk (in zijn geheel) kan verrekenen met inkomsten en (2) of de belasting die de man terugontvangt gelijk is aan het bedrag dat de vrouw moet betalen en (3) of de man bereid is de terugontvangen belasting af te staan aan de vrouw.

Kies voor voljaarpartnerschap in het jaar van scheiding ter voorkoming van fiscaal nadeel

Deze onbedoelde (fiscale) gevolgen hadden wel voorkomen kunnen worden door er voor te zorgen dat de scheidende partners in het jaar van scheiding nog fiscale partners zijn. Als de partners in het jaar van echtscheiding nog (kunnen) kiezen voor een fiscaal voljaarpartnerschap bestaat binnen de Wet op de inkomstenbelasting de mogelijkheid om de belaste pensioenaanspraken van de vrouw en de aftrekpost van de man te salderen zodat per saldo geen heffing plaatsvindt.

Kortom, besteed voldoende aandacht aan de fiscale gevolgen bij de uitwerking van de afspraken bij echtscheiding in een echtscheidingsconvenant om dit soort zeperds te voorkomen.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws