Einde van de levensloopregeling nabij

28 oktober 2019

Plan uw opnamen zorgvuldig.

Eind 2021 valt definitief het doek voor de levensloopregeling. Dat lijkt nog ver weg. Echter door nu al na te denken over hoe u dit tegoed opneemt, kunt u voorkomen dat u in 2021 (te) veel belasting betaalt.

Er was eens …

De levensloopregeling werd in 2006 ingevoerd en in 2012 al weer beëindigd. Hoewel de spaarregeling feitelijk bedoeld was om fiscaal vriendelijk bruto loon opzij te zetten voor bijvoorbeeld zorgverlof, studie of een sabbatical werd de regeling met name populair bij mensen die wilde sparen om eerder met pensioen te gaan. Ook directeuren grootaandeelhouders maakten massaal gebruik van de spaar mogelijkheid via de levensloopregeling.

Overgangsregeling

Voor de deelnemers die een levenslooptegoed hadden van meer dan 3.000 euro kwam er een overgangsregeling. De overgangsregeling eindigt in 2021. Het levenslooptegoed dat op 31 december 2021 nog aanwezig is wordt in een keer voor het volle bedrag in de belastingheffing betrokken in box 1. Afhankelijk van uw inkomen op dat moment kan de heffing oplopen tot 49,5%. Op de belasting die u betaalt mag u nog wel een korting toepassen van 212 euro voor ieder jaar dat u van 2006 t/m 2011 heeft deelgenomen aan de levensloopregeling.

Valt u onder de overgangsregeling dan mag u in de periode tot en met 2021 naar eigen behoefte bedragen opnemen uit het levenslooptegoed. Bereikt u eerder de AOW-gerechtigde leeftijd, dan kunt u niet kiezen en valt een dag vóór het bereiken van de AOW-leeftijd of, als dat eerder is, uw pensioenleeftijd het levenslooptegoed automatisch vrij

Welke andere opties zijn er?

Heeft u nog levenslooptegoed? Dan kunt u er voor kiezen om in de jaren 2019, 2020 en/of 2021 een deel tot uitkering te laten komen. Uiteraard kiest u het jaar (of de jaren) waar u fiscaal het meest profijt van heeft. Welke optie voor u het meest aantrekkelijk is, hangt vooral af van de hoogte van uw (overige) inkomen. Een kwestie van rekenen.

Naast de opname in delen of ineens (met als gevolg belastingheffing) kan het tegoed ook worden omgezet in pensioen, mits daarvoor fiscale ruimte aanwezig is. Wellicht is er anders nog wel ruimte om een pensioentekort te repareren binnen het lijfrenteregime. Door dit jaar nog (een deel van) het levenslooptegoed te laten uitkeren en te storten in een fiscaal aftrekbare lijfrente kan de belastingheffing in box 1 geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld.

Tip: Als u weinig of geen inkomen heeft, kunt u de algemene heffingskorting wellicht beter benutten door uw levenslooptegoed te laten uitkeren. Echter, een uitkering van levenslooptegoed kan ook ten koste gaan van andere heffingskortingen.

Let op: Levenslooptegoed dat nog niet is uitgekeerd, is niet belast in box 3. Dat kan 0,54% tot 1,60% van het saldo schelen per jaar dat het levenslooptegoed langer op de levenslooprekening staat als uw overige vermogen hoger is dan de vrijstelling in box 3. Door het levenslooptegoed tot en met 2021 te laten staan, profiteert u maximaal van dat voordeel. Ook telt de uitkering uit de levensloop mee voor het toets inkomen voor bijvoorbeeld inkomensafhankelijke regelingen zoals de toeslagen. Deze regelingen kunnen door de levensloopuitkering lager uitvallen.

Middelen
Uitbetaling van het levenslooptegoed kan uw inkomen aanzienlijk verhogen. Mocht u daartoe beslissen, check dan of u wellicht in aanmerking komt voor ‘middeling’. Door te middelen spreidt u uw bruto inkomen over drie door u te kiezen opeenvolgende jaren, waarna op het gemiddelde het belastingtarief van box 1 wordt losgelaten.

 Tijd dringt
op 31 december 2021 stopt de levensloopregeling. Omdat het nogal wat kan uitmaken of u het saldo in een keer of gedurende meerdere jaren laat uitkeren, kan het verstandig zijn nu alvast een aantal berekeningen te (laten) maken.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws