Erfenissen afwikkelen met een stichting als erfgenaam

26 januari 2023

Raar idee? Helemaal niet!

Niet zelden komen we in de praktijk bij overlijden situaties tegen die leiden tot een complexe erfenis of er zijn problematische familieverhoudingen of deze zijn juist te verwachten door het overlijden. Ter voorkoming van ‘ruzies aan de kist’ of langdurige discussies bij de afwikkeling van de erfenis kan het een idee zijn om (bij testament) een stichting op te richten en die stichting als enig erfgenaam te benoemen. Hoe dit uitwerkt leest u hierna.

Afwikkelingsstichting
U kunt dus in uw testament regelen dat na uw dood een stichting wordt opgericht en wordt benoemd als uw enig erfgenaam. Tevens wordt de stichting benoemd tot executeur en krijgt de stichting de bevoegdheid om uw nalatenschap af te wikkelen. De stichting wordt in het leven geroepen op het moment van overlijden. U kunt zelf bepalen wie in het bestuur van de stichting zitting gaat nemen. Zo’n stichting wordt ook wel afwikkelingsstichting genoemd.

Legaten in het testament
De stichting krijgt als taak om de nalatenschap af te wikkelen en het testament uit te voeren. U vermeldt in uw testament aan wie uw vermogen toebedeeld moet gaan worden door middel van het opnemen van legaten. Een legaat is een duidelijk omschreven vermogensbestanddeel of geldbedrag waar u een bestemming aan wilt geven. U bepaalt dus zelf welke ‘erfgenaam’ welke goederen ontvangt of welk aandeel de erfgenaam krijgt toebedeeld van het geheel. Ieder wordt bijvoorbeeld een bepaald percentage van het batig saldo na vereffening van de nalatenschap gelegateerd, waarbij het bestuur het recht heeft te bepalen of het uitgekeerd wordt in geld of in goederen. De ontvanger van een legaat wordt legataris genoemd.

Erfbelasting
Een stichting met een particulier doel wordt voor de erfbelasting niet belast als erfgenaam. Degene die het vermogen krijgt als legaat betaalt erfbelasting is degene die erfbelasting betaalt over de verkrijging. Voor het belastingtarief wordt gekeken naar de relatie tussen de overledene en de legataris. Hierdoor is er fiscaal geen nadeel. Legatarissen betalen niet meer erfbelasting dan in het geval zij rechtstreeks erfgenaam zijn. De stichting heeft als taak om de legaten af te geven (vermogen te verdelen).

Stichting als executeur
De statuten worden zo ingericht dat de stichting dezelfde bevoegdheden krijgt als een executeur. Op basis van deze bevoegdheden mag het bestuur van de stichting goederen verkopen om de schulden van de nalatenschap te betalen. De stichting is ook erfgenaam dus zodoende kan zij heel efficiënt en zonder overleg met de legatarissen de erfenis afwikkelen. Voordelen afwikkelingsstichting

  • doeltreffend;
  • efficiënte afwikkeling;
  • beperkt aansprakelijkheid executeur;
  • bescherming erfgenamen tegen schulden;
  • rekening en verantwoording kan statutaire geregeld worden.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws