Extra fiscale ruimte voor uw kerstpakketten

29 september 2020

Kerstuitje en nieuwjaarsborrel door coronamaatregelen onzeker

Een kerstpakket is een mooie manier om uw waardering voor uw medewerkers en relaties te laten blijken. Zeker in deze bijzondere tijd. Door de coronamaatregelen zullen naar verwachting veel kerstuitjes en nieuwjaarsborrels een jaar worden overgeslagen. Dat biedt wellicht financieel wat ruimte voor een extra aangekleed kerstpakket. Fiscaal wordt u dit jaar in ieder geval extra ruimte geboden.

Werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling (WKR) moet u over de waarde van het jaarlijkse kerstpakket (incl. btw) aan uw personeel 80% eindheffing betalen. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden. De eindheffing geldt in beginsel niet alleen voor het kerstpakket maar voor alle ‘extraatjes’ aan het personeel zoals een cadeaubon, personeelsuitje, sportabonnement, vergoeding thuiswerken e.d. Door de eindheffing wordt het verstrekken van deze extraatjes een dure aangelegenheid voor werkgevers.

Vrije ruimte

Er is gelukkig ook nog de mogelijkheid van de zogeheten ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling. Als deze nog voldoende groot is, kunt u de kerstpakketten (en andere extraatjes) hierin onderbrengen. Hierbij is het van belang dat u reeds bij het verstrekken van de extraatjes aangeeft of u deze als eindheffingsbestanddeel wilt opnemen of niet.

Extra vrije ruimte 2020

In verband met de coronacrisis is de ‘vrije ruimte’ in de eerste schijf (tot € 400.000 loon) in 2020 tijdelijk verhoogd naar 3% (normaal 1,7%) van de loonsom. Deze extra vrije ruimte zou u dus kunnen benutten voor een extra feestelijk of (eenmalig) duurder kerstpakket als u de vrije ruimte nog niet (volledig) heeft verbruikt dit jaar.

Uitzendkrachten en relaties

Uitzendkrachten zijn niet bij u in loondienst. Daardoor vallen zij niet onder de werkkostenregeling. Wilt u aan hen een kerstpakket verstrekken, dan moet u de belastingheffing afkopen tegen de eindheffingsregeling voor niet-werknemers. Deze bedraagt 45% bij een kerstpakket (inclusief btw) tot € 136. Kost het pakket meer, dan is de eindheffing 75%. Hetzelfde geldt als u een kerstpakket aan relaties geeft.

Let op.  Deze regeling kan alleen worden toegepast als u gelijktijdig aan uw werknemers een kerstpakket verstrekt.

En de btw? In principe is de btw op personeelsverstrekkingen gewoon aftrekbaar binnen uw onderneming. Dit is alleen anders als u op jaarbasis voor meer dan € 227 aan uw personeel verstrekt. Daarbij moet dus gekeken worden naar de kerstpakketten maar ook naar andere zaken, zoals bedrijfsfitness of een personeelsfeest op locatie. Komt u boven het maximum van € 227 per werknemer, dan mag de btw niet worden verrekend. U kunt de btw dan als kostenpost opvoeren. Eenzelfde regeling geldt voor de btw op de kerstpakketten voor relaties en uitzendkrachten.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws