Fiscale aspecten van cryptocurrencies

26 februari 2018

Het ‘Dark web’ van de belastingwereld?

Wij krijgen de laatste tijd steeds vaker vragen over de fiscale aspecten van cryptocurrencies zoals de Bitcoin, Ethereum en Ripple. Vragen als moet ik deze digitale currency wel of niet opnemen in mijn belastingaangifte? Moet ik BTW betalen? Kan ik het verlies aftrekken?

Wat zegt de Belastingdienst zelf over de fiscale behandeling van cryptocurrencies?

Op de website van de Belastingdienst staat maar een heel klein stukje geschreven over ‘Bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen’. Volgens de Belastingdienst vallen virtuele betaalmiddelen onder ‘overige middelen’ in box 3:

Virtuele betaalmiddelen, zoals Bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Het Ministerie van Financiën schreef in een reactie op Kamervragen over Bitcoin het volgende:

Vraag
Wat is de status van de Bitcoin onder de Nederlandse belastingwetgeving; moet over omzet,
loon, winst of vermogen uitgekeerd of aangehouden in Bitcoins belasting worden betaald?

Antwoord
Een belastingplichtige die met activiteiten in het economisch verkeer een bron van inkomsten
heeft zoals winst uit onderneming of resultaat uit een werkzaamheid zal daarover met
inachtneming van de bepalingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 belasting moeten
betalen. De omstandigheid dat de voordelen uit een dergelijke bron worden berekend aan de
hand van een ander stelsel dan het in ons land geldende wettig betaalmiddel maakt dat niet
anders. Ook een dergelijk voordeel in de vorm van een resultaat in Bitcoins zal leiden tot
belastingheffing. Wel zal de vaststelling van een belast inkomen betekenen dat de waarde van het behaalde resultaat in Bitcoins moet worden omgezet in een bedrag in euro’s. Voor de loon- en omzetbelasting geldt een vergelijkbare benadering.
Ik wijs u tenslotte nog op een eerder uitgebracht beleidsbesluit over de fiscale behandeling
van lokale geldstelsels waar gelijke problematiek aan de orde is.
Het antwoord van de Belastingdienst is kort maar duidelijk en leert ons dat enkel box 3 ‘sparen en beleggen’ over Bitcoin en andere cryptocurrencies betaald dient te worden. Dus u dient deze bezittingen te vermelden in uw aangifte in box 3.

Welke waarde moet ik opnemen in mijn aangifte?

Nederlanders die geïnvesteerd hebben in cryptocurrencies hebben in 2017 flinke winsten geboekt. Neem als voorbeeld de Bitcoin. Die had op 1 januari 2017 een waarde van een kleine 1.000 euro en op 1 januari 2018 ongeveer 11.000 euro. Welke waarde moet u opnemen in uw aangifte?

In Nederland hebben we voor de vermogensrendementsheffing in box 3 sinds enkele jaren maar één peildatum en dat is 1 januari van het betreffende belastingjaar. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 is de peildatum 1 januari 2017 en voor de aangifte 2018 is dat 1 januari 2018. Als de waarde op 1 januari 2017 meer is dan 25.000 euro dan komt de Belastingdienst langs: afhankelijk van de hoogte van uw vermogen betaalt u:

  • Vermogen € 25.000 – € 100.000 : tarief 0,87% (in 2016: 1,2%);
  • Vermogen € 100.001 – € 1.000.000: tarief 1,41% (in 2016: 1,2%);
  • Vermogen € 1.000.001 en meer: tarief 1,65% (in 2016: 1,2%).

In 2018 is de vrijstelling verhoogd naar 30.000 euro en zijn de schijven en tarieven aangepast:

  • Vermogen € 30.000 – € 100.800 : tarief 0,60%;
  • Vermogen € 100.801 – € 1.008.000: tarief 1,30%;
  • Vermogen € 1.008.001 en meer: tarief 1,61%.

Heeft u bijvoorbeeld op 1 januari 2018 een ton euro’s in de Bitcoin gestoken en geen overig vermogen, dan betaalt u hierover nog geen 500 euro aan belasting. Dat valt te overzien.

Mag u rekening houden met de waardedaling van de currency na 1 januari in uw aangifte inkomstenbelasting 2018?

Het antwoord hierop is duidelijk: nee dat mag u niet! Het is namelijk ‘all-in the game’.

De waarde van bijvoorbeeld de Bitcoin op 1 januari 2017 was zo’n kleine 1.000 euro. De stijging in 2017 was enorm. Op 1 januari 2018 bedroeg de waarde ongeveer 11.000 euro. In uw aangifte inkomstenbelasting 2017 hoeft deze waardestijging niet te vermelden. U mag uitgaan van de lage waarde op 1 januari 2017. Heeft u bijvoorbeeld de Bitcoins verkocht eind 2017 en vóór 1 januari 2018 daarvoor een auto gekocht of uw hypotheek afgelost dan betaalt u per saldo over de vermogenswinst in 2017 geen belasting (zie ook kopje hierna). De waarde op 1 januari 2017 blijft het uitgangspunt. De keerzijde van de medaille is dat een verlies op de Bitcoin ook niet aftrekbaar is. De waarde van de Bitcoin schommelt op dit moment zo rond de 8.000 euro. Als u de Bitcoin al op 1 januari 2018 in uw bezit had en in 2018 verkoopt voor deze lagere waarde, moet u in uw aangifte inkomstenbelasting 2018 toch uitgaan van de hogere waarde van de Bitcoin op 1 januari 2018.

Ik handel intensief in cryptocurrencies. Is de winst die ik behaald heb in handel in cryptocurrency belast als winst uit onderneming of inkomsten uit arbeid? 

Een natuurlijke persoon die voor zichzelf handelt in cryptocurrencies, is naar onze mening te vergelijken met een belegger in effecten die in zijn vrije tijd voor zichzelf handelt. De meest arbeidsintensieve vorm daarvan is ‘daytrading’: het gedurende de handelsdag (meermalen) aan- en verkopen van effectenposities. Daytraders zoeken, ook in cryptocurrencies, meestal met grotere volumes, naar (kleine) koersverschillen om te profiteren van een mogelijkheid om snel te kunnen aan- en verkopen. De inkomsten die daarmee gegenereerd worden, moeten worden belast in box 3 omdat er louter een speculatief uitzicht op voordeel is waardoor het vereiste van een redelijke winstverwachting ontbreekt. De Hoge Raad heeft in 2011 geconcludeerd dat een handelaar die voor zichzelf in cryptomunten handelt geen belastbare winst genoot, maar box 3 vermogen had en, in dit geval, zijn handelsverliezen dus ook niet kon aftrekken.

Moet ik BTW betalen over aan- en verkopen van cryptocurrencies

U hoeft over het inkopen/verkopen van cryptocurrencies in Europa geen BTW te betalen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk bepaald dat Bitcoins geen ander doel dienen dan het verrichten van betalingen. Daarom dienen de lidstaten van de Europese Unie geen BTW te heffen over Bitcoins, er is fiscaal gezien immers geen toegevoegde waarde. Door deze uitspraak hebben Bitcoins en andere cryptocurrencies  dus een status aparte gekregen. Het is geen geld, maar omdat het wel de functie van geld heeft hoeft er toch geen BTW over betaald te worden.

Ik heb geen melding gemaakt in mijn aangifte van het bezit aan cryptocurrencies. Wat moet ik doen?

Indien u uw bezit aan cryptocurrency niet opgeeft bij de Belastingdienst, dan wordt het als zwart vermogen gezien. Het bezit daarvan kan – behoudens de zogenaamde inkeerregeling – een misdrijf opleveren. Indien u uw vermogen heeft verzwegen – of dit simpelweg bent vergeten om bij de belastingaangifte op te geven – dan kunt u gebruik maken van de vrijwillige verbetering: ofwel inkeerregeling. De inkeerregeling voor buitenlands vermogen is afgeschaft per 1 januari 2018. Wij zijn evenwel van mening dat, in de meeste gevallen, cryptocurrencies aangemerkt moeten worden als binnenlands vermogen.

Met de inkeerregeling kunt u uw vermogen alsnog opgeven. U moet dan alsnog de verschuldigde belasting betalen en daarnaast wordt er doorgaans een boete opgelegd. De boete die wordt ingevorderd indien de Belastingdienst verzwegen vermogen op het spoor komt, bedraagt maximaal 300% van de verschuldigde belasting. Verzachtende omstandigheden kunnen deze boete matigen.

Hoe controleert de Belastingdienst het bezit op cryptocurrencies?

De Belastingdienst geeft aan dat ze mogelijkheden hebben om het bezit op cryptocurrency te controleren. De vraag hoe ze dat controleren wil de Belastingdienst niet beantwoorden om ‘de mensen niet wijzer te maken’.

In Amerika is al een keer een procedure gevoerd over het verstrekken van informatie van klanten over hun bezit aan cryptocurrency door de Amerikaanse Belastingdienst (IRS). Coinbase – een bewaarportemonnee voor cryptovaluta– heeft data moeten verstrekken over hun gebruikers aan de Amerikaanse Belastingdienst. De IRS zal deze data gebruiken om onderzoek te verrichten of de gebruikers van Coinbase aan hun aangifte verplichtingen hebben voldaan. De toekomst zal leren welke ‘crypto projecten’ in Nederland of in internationaal verband van de grond zullen komen.

Een gewaarschuwd mens, telt voor twee!

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws