Fiscale voorziening niet opgenomen vakantiedagen

1 december 2021

Ook voor de directeur grootaandeelhouder (DGA)

 Een veel vergeten voorziening is de voorziening voor de vakantiedagen. We zien in de praktijk dat het standaard is om per jaar een tijdsevenredig deel van het vakantiegeld op te nemen als voorziening (fiscale last), maar komen minder vaak een voorziening tegen voor (nog) niet opgenomen vakantiedagen. Zeker in deze coronatijd zullen er veel werknemers zijn die dit jaar en afgelopen jaar zuinig zijn geweest met het opnemen van hun vakantie-uren.

Waarde vakantiedagen reserveren

Niet opgenomen vakantiedagen hebben een waarde. Indien de vakantiedagen in de toekomst nog kunnen worden opgenomen of worden uitbetaald, is het opnemen van een voorziening ultimo van het jaar toegestaan. De voorziening is in overeenstemming met goed koopmansgebruik en de kosten hangen samen met een arbeidsprestatie uit het verleden. De kosten van vakantiedagen moeten worden toegerekend aan de periode waarin de arbeid is verricht gedurende welke het recht op vakantie is opgebouwd. Als de vakantiedagen worden opgenomen moet de waarde van die dagen weer van de voorziening worden afgeboekt. Het zijn dus geen extra lasten voor het bedrijf, maar door het vormen van een voorziening worden deze kosten wel ‘naar voren gehaald’.

Honderd weken fiscaal vriendelijk verlof sparen

Sinds 1 januari van dit jaar kunnen werknemers geen 50 weken, maar 100 weken fiscaal vriendelijk verlofsparen. Dit is een gevolg van de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ die op 14 januari door de Eerste Kamer is aangenomen. De verruiming van het verlofsparen ging daarbij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in. Blijft het gespaarde verlof onder de 100 weken, dan hoeft u als werkgever over deze aanspraak  geen loonheffing af te dragen. De regeling voor werknemers kent veel haken en ogen. Overweegt u een verlofspaarregeling voor uw werknemers in te voeren? Laat u dan hierover vooraf goed adviseren.

 Vakantiedagen DGA

Ook voor niet opgenomen vakantiedagen van een DGA kan een voorziening worden gevormd. Een DGA is een werknemer, en als werknemer heeft hij wettelijk recht op vakantie, en wel tot ten minste vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime baan van 40 uur betekent dat ten minste twintig dagen recht op vakantie. Daar komen vaak nog extra, bovenwettelijke verlofdagen bij vergelijkbaar aan de werknemers binnen het bedrijf of hetgeen binnen de branche gebruikelijk is. Maar waarom zou een DGA daarbovenop niet nog extra vakantiedagen toegekend kunnen krijgen? Het is niet ongebruikelijk dat een DGA veel meer uren maakt voor de onderneming dan ‘zijn’ personeel. Teneinde de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden lijkt het toekennen van extra vakantiedagen meer voor de hand te liggen dan extra salaris. Wettelijk is het sinds 1 januari 2021 toegestaan om 100 extra vakantiedagen op te bouwen zonder dat dit leidt tot belastingheffing over de aanspraak op de vakantiedagen en zonder dat dit hoeft te leiden tot vervallen van de vakantiedagen op grond van wettelijke regels.

Leg alles schriftelijk vast

En natuurlijk, zoals altijd geldt in de fiscaliteit ook in dit geval: kleed de regeling vanaf het begin goed aan! Belangrijk is in de arbeidsovereenkomst van de DGA op te nemen dat hij verlofdagen mag sparen en deze verlofdagen niet vervallen in de tijd. Stel het aantal vakantiedagen in redelijkheid vast. Kijk hierbij naar de vakantiedagen die toegekend worden aan werknemers met een vergelijkbare functie in het bedrijf of in de branche. Ervan uitgaande dat een werknemer overuren niet laat uitbetalen maar laat vergoeden in de vorm van extra vakantiedagen is het gebruikelijk om de DGA daar bovenop nog extra vakantiedagen toe te kennen. Er moet wel heel goed worden geadministreerd hoeveel vakantiedagen de DGA in enig jaar spaart en opneemt. Een (elektronische) agenda en urenregistratie kan daarbij een prima bewijsmiddel zijn. Dat blijkt ook uit de rechtspraak. Zo heeft het Gerechtshof Den Haag op 7 juni 2005 geoordeeld dat het opnemen van een voorziening vakantiedagen voor een DGA niet werd toegestaan, omdat de directeur het tegoed aan vakantiedagen niet aannemelijk kon maken. Kortom, zonder bewijs geen voorziening.

Vroegpensioen DGA

Maar als u het goed regelt dan kan het verloftegoed voor de DGA fiscaal vriendelijk worden opgebouwd tot maximaal 100 vakantiedagen. Het opgebouwde tegoed aan (betaalde) vakantiedagen kan de DGA gebruiken om bijvoorbeeld twee jaar voor zijn eigenlijke pensioendatum al te stoppen met werken en zijn opgespaarde vakantiedagen (betaald) op te nemen. Een mooie aanzet tot een vroegpensioenregeling voor de DGA!

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws