Fiscale woonplaats volgens Belastingdienst

4 februari 2019

Waar iemand woont is vaak een discussie met de Belastingdienst. Hoe bepaalt de Belastingdienst eigenlijk waar u woont? Er is interne informatie van de Belastingdienst bekend die inzicht geeft in de manier waarop de Belastingdienst de fiscale woonplaats van een natuurlijk persoon bepaalt.

Woonplaats natuurlijke personen

Een natuurlijk persoon die in Nederland woont, is belastingplichtig over zijn hele wereldinkomen. Alleen daarom al is het voor de Belastingdienst van belang om te bepalen in welk land iemand woont. Maar ook voor de heffing van schenk- en erfbelasting is de woonplaats van de schenker of erflater op het moment van overlijden of de schenking van belang. In de meeste gevallen bestaat geen twijfel over de fiscale woonplaats van een belastingplichtige. Maar er zijn ook situaties waarin meer dan een land claimt het woonland te zijn van die persoon.

Feitelijke omstandigheden

Als twee landen stellen dat een natuurlijk persoon hun inwoner is, bepaalt doorgaans het belastingverdrag van welk land deze persoon inwoner is. De bepalingen in een belastingverdrag gaan boven een eventueel Nederlands woonplaatsartikel. Voor het verdrag zijn de feitelijke omstandigheden bepalend voor de fiscale woonplaats. Waar een persoon woont is in de huidige tijd soms lastig te bepalen. Het gaat volgens de wet om de feiten en omstandigheden. De Belastingdienst kijkt dan naar onder andere:

 • Waar woont uw gezin?
 • Waar woont uw partner?
 • Bent u verzekerd in Nederland?
 • Heeft u een woonadres in Nederland?
 • Heeft u financiële banden met Nederland (bankrekeningen, beleggingen, bedrijven, etc.)?
 • Wat volgt uit uw pingedrag / bestedingen in Nederland?
 • U doet belangrijke dingen in Nederland zoals bezoeken huisarts en ziekenhuis, lid van een verenigingen of u sport in Nederland etc.
 • De nationaliteit.

Procedure over woonplaats natuurlijk persoon

De Belastingdienst kijkt naar zaken die haar juist lijken en beoordeelt deze feitelijk. Zo wordt er niet gekeken naar de situatie in het buitenland of naar zaken die ervoor zorgen dat u wellicht niet zoveel binding met Nederland heeft. Alles wat u een binding met Nederland geeft is voor de Belastingdienst van belang. U bent verplicht om vragen van de Belastingdienst te beantwoorden.

Emigreren? 

Wij zien de laatste jaren steeds vaker dat de Belastingdienst onderzoeken instelt naar de feitelijke woonplaats van iemand. Als u echt wilt emigreren, doe dat dan ook echt en denk daarbij aan de volgende aandachtspunten:

 • Doe een M-aangifte waarin u aangeeft geëmigreerd te zijn.
 • Zorg voor uitschrijving uit Nederland.
 • Verkoop uw woning. Aanhouden van een woning die niet aantoonbaar wordt verhuurd heeft niet direct de voorkeur omdat de mate van gebruik van de woning is te herleiden aan de hand van nota’s voor gas, water, elektra, telefoon, tv, internet, legen van de afvalcontainers e.d.
 • Verbreek eenvoudige bindingen met Nederland door opzeggen ziektekostenverzekering, overschrijving auto, zeg lidmaatschappen bij verenigingen op, tank en pin niet meer in Nederland, stop uw telefoonabonnement etc.
 • Let op gebruik van creditcards.
 • Pas op met sociale media, uit geplaatste foto’s kan veel informatie worden gehaald. Ook wordt vaak een tijdlijn weergeven.
 • Houd de eerste jaren een agenda bij.
 • Breng uw bankrekeningen en beleggingen onder bij in bank buiten Nederland.

Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws