Gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 naar € 51.000

20 december 2022

Doelmatigheidsmarge van 25% verdwijnt.

Bent u eigenaar van een BV? En verricht u werkzaamheden voor de BV? Dan bent u verplicht om een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw eigen BV te ontvangen. Vanaf 2023 gelden hiervoor nieuwe regels waardoor uw gebruikelijk loon mogelijk fors toeneemt.

Flinke toename

Onlangs is bekendgemaakt dat het gebruikelijk loon voor de DGA in 2023 stijgt naar € 51.000. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van 2022 waarin de ondergrens € 48.000 bedraagt.

Geen marge

Niet alleen minimumbedrag wordt verhoogd, ook verdwijnt de zogenaamde ‘doelmatigheidsmarge’. Met de toepassing van de doelmatigheidsmarge was het onder voorwaarden toegestaan om een 25% lager loon te genieten dan het gebruikelijk loon. Deze marge komt dus in 2023 te vervallen. Dit betekent dat u als directeur-grootaandeelhouder niet langer 25% mag afwijken van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Nieuwe grenzen

Concreet betekent dit dat u bij het vaststellen van uw gebruikelijk loon met ingang van 2023 rekening moet houden met de volgende grenzen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers van uw BV of van verbonden lichamen;
  • € 51.000.

Afspraak met de Belastingdienst

Heeft u in het verleden een afspraak gemaakt met de Belastingdienst over de hoogte van uw loon? Dan heeft deze wetswijziging ook voor u gevolgen als bij de afspraak rekening is gehouden met deze doelmatigheidsmarge. Door het vervallen van deze marge bent u verplicht om uw gebruikelijk loon met ingang van 1 januari 2023 te verhogen naar het 100%-loon.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws