Geen vergoeding voor betaling vakantiegeld

1 april 2020

Hoe zit het met het uitbetalen van vakantiegeld van de werknemer als de werkgever NOW-subsidie heeft waarmee hij een tegemoetkoming in de loonkosten krijgt? Kan hij voor het te betalen bedrag aan vakantiegeld ook een vergoeding krijgen uit het Noodfonds?

Het UWV gebruikt de loonsom van januari 2020 voor de compensatie. De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel). De werkgever ontvangt met de subsidie ook een compensatie voor de opbouw van de vakantiebijslag voor de maanden waarover de subsidie voor de loonsom wordt toegekend (periode van 3 maanden). De totale compensatie voor deze lasten bedraagt een vaste opslag van 30% op de loonsom.

 Let op: het overige deel van de vakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft wordt niet gesubsidieerd, maar is uiteraard wel verschuldigd aan de werknemer. De betaling van de vakantiebijslag in mei of juni telt niet mee in de loonsom.

Voor de vraag wanneer en hoe de werkgever de vakantiebijslag uitbetaalt, geldt in eerste instantie de wettelijke regel dat de opgebouwde vakantiebijslag over de periode juni 2019 t/m mei 2020 uiterlijk in de maand juni 2020 moet zijn uitbetaald. Van dit tijdstip kan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst, bijvoorbeeld een cao of een arbeidsovereenkomst.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws