Geld schenken en terug lenen

20 oktober 2020

Notariële akte of bekrachtiging noodzakelijk.

Het is een veel voorkomende mogelijkheid voor besparing van erfbelasting. Ouders die nu schenken om later erfbelasting te besparen. In veel gevallen willen de ouders nog wel de beschikking over het geld willen houden. Dat kan als reden hebben dat het geld om te schenken niet liquide aanwezig is, maar zit bijvoorbeeld vast in onroerend goed of ze hebben het geld misschien zelf nog nodig of ze willen nog niet dat de volgende generatie het naar eigen goeddunken besteedt. In zo’n situatie geven wij het advies om bij de notaris een zogenoemde schuldigerkenning op papier te regelen. 

Schenken en terug lenen

Wat we in de praktijk ook tegenkomen is dat ouders een schenking doen aan de kinderen en het geld vervolgens weer terug lenen. Materieel komt dit op hetzelfde neer als een schenking op papier. De ouders schenken aan hun kinderen, lenen het bedrag weer terug en krijgen een schuld aan de kinderen waarover zij jaarlijks 6% rente betalen. Het is een veelgebruikte oplossing om de notariskosten voor een schenking onder schuldigerkenning op papier te vermijden. Maar werkt dat ook voor de besparing van erfbelasting?

Gevalletje penny wise pound foolish

Daar heeft de rechter onlangs een uitspraak over gedaan in de volgende zaak.

Wat was het geval? Ouders maakten gedurende drie achtereenvolgende jaren aan ieder van hun zes kinderen € 5.000 over, onder de vermelding “schenking”. Een totale schuld van de ouders aan de kinderen van € 90.000. Vrij kort na de overboeking werd hetzelfde bedrag door de kinderen teruggestort naar de ouders onder de vermelding “lening”. Er was keurig een geldleningsovereenkomst opgemaakt, waarin bepaald was dat de ouders 6% rente verschuldigd waren en dat de lening uiterlijk bij overlijden van de langstlevende ouder afgelost moest worden. Tussentijds konden de kinderen de geldlening niet opeisen. Per saldo hadden de ouders op deze manier € 90.000 geschonken en weer terug geleend. Bij het overlijden van de eerste ouder werd dit bedrag als schuld in de nalatenschap opgevoerd. Maar de belastinginspecteur weigerde de aftrek.

Uitspraak rechter

In de wet staan bepalingen opgenomen over “schenkingen ter zake des doods”. Dat zijn schenkingen die gedaan zijn met de strekking om pas bij overlijden uitgevoerd te worden. Die schenkingen komen bij het overlijden van de schenker te vervallen (worden tot de nalatenschap gerekend), tenzij van de schenking een notariële akte is opgemaakt of de schuld uit hoofde van de schenking al bij leven is afgelost door de ouders. In deze zaak was er geen notariële akte opgesteld van de schenking en de schuld was niet voor het overlijden afgelost.

De belastinginspecteur stelde dat het schenken en meteen weer terug lenen een samenstel van rechtshandelingen is waardoor er sprake was van een schenking ter zake des doods. Omdat er geen notariële akte van de schenking was opgemaakt, bestond de schuld niet op het moment van overlijden. De rechtbank was het met de inspecteur eens. De schuld kwam dus niet in aftrek van de nalatenschap, waardoor de beoogde besparing van erfbelasting niet gerealiseerd werd. 

Wat kunt u doen?

Heeft u ook geld geschonken en weer terug geleend en wilt u voorkomen dat deze rechterlijke uitspraak op uw nalatenschap van toepassing wordt? Dan kunt u alsnog naar de notaris gaan en de gedane schenking notarieel bevestigen. Let op: u moet dan wel jaarlijks 6% rente betalen, ook over het verleden, anders gaat het alsnog mis. Een andere oplossing is het aflossen van de schuld vóórdat u overlijdt.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws