Goedkeuring btw-aftrek spijzen en dranken

22 december 2021

Aftrek voorbelasting bij doorbelasting toegestaan

De btw op kosten van spijzen en dranken die ter plaatse binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden is niet terug te vorderen. Denk hierbij aan de kosten voor een lunch of diner in een restaurant, de hapjes en drankjes bij de vrijmibo in het café, maar ook het verteer tijdens een zakelijke overnachting in een hotel. Kortweg: horeca-uitgaven.

Stapeling van niet aftrekbare btw

In de praktijk komt het voor dat uitgaven in de horeca worden uitbesteed aan een ondernemer. Die ondernemer kan deze prestatie weer uitbesteden aan een andere ondernemer. Dit kan zich daarna nog herhalen. Dezelfde prestatie wordt dan opvolgend aan verscheidene ondernemers verricht. Strikte toepassing van de Wet op de Omzetbelasting leidt er dan toe dat bij al die ondernemers de aftrek van de in rekening gebrachte btw is uitgesloten. Dit acht de staatssecretaris gelet op het doel van de regeling ongewenst. Om die reden wordt vooruitlopend op een wetswijziging het volgende goedgekeurd.

Goedkeuring

De Staatssecretaris keurt goed dat ondernemers btw op horeca-uitgaven in aftrek mogen brengen als zij de prestatie niet afnemen als eindgebruiker, maar deze doorbelasten aan een ander en hierbij btw in rekening moeten brengen. Daarbij geldt dat de ondernemer op de factuur aan de afnemer moet vermelden dat het gaat om het verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik ter plaatse als bedoeld in artikel 15, lid 5 Wet OB. Op basis van de factuur is dan duidelijk dat de afnemer geen recht heeft op aftrek van btw op deze kosten, tenzij de afnemer ook geen eindgebruiker is en de goedkeuring eveneens mag toepassen.

Ingangsdatum

De goedkeuring treedt in werking op 23 september 2021. Als u in het verleden in overeenstemming met de goedkeuring heeft gehandeld, dan hoeft u daarmee niets te doen. Het achteraf alsnog in aftrek brengen van de btw op horeca uitgaven die u heeft doorbelast is alleen mogelijk als de btw aangifte over het tijdvak waarin de uitgaven zijn gedaan nog openstaat.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws