Heretikettering ondernemingsvermogen

8 juli 2019

Bijzondere omstandigheid vereist.

Een ondernemer kan bij aanschaf van een vermogensbestanddeel dat hij gaat gebruiken in de onderneming (meestal) kiezen of hij het vermogensbestanddeel tot zijn ondernemingsvermogen of tot zijn privévermogen rekent als hij de vermogensbestanddelen zowel voor het drijven van zijn onderneming als voor privédoeleinden gebruikt. Dit wordt keuzevermogen genoemd. Uit recente rechtspraak blijkt dat de herziening van die keuze alleen mogelijk is als sprake is van een bijzondere omstandigheid.

Herzien van de keuze

De ondernemer kan de zaken die hij gemengd gebruikt binnen de grenzen van de redelijkheid tot zijn ondernemings- of zijn privévermogen rekenen. Die keuze moet hij maken in het jaar waarin het dat goed voor zijn onderneming gaat gebruiken. De ondernemer kan zijn keuze nog wijzigen zolang de belastingaanslag over dat jaar nog niet onherroepelijk vaststaat. Is de keuze definitief, dan is een herziening van die keuze slechts mogelijk als er sprake is van een bijzondere omstandigheid die zo’n keuzeherziening rechtvaardigt. Uit een recente uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt duidelijk dat de ondernemer zo’n bijzondere omstandigheid moet aantonen.

Zaak

Een ondernemer kocht medio 2012 een Audi S8. Hij rekende deze auto tot zijn ondernemingsvermogen en gebruikte de auto voor zakelijke én privédoeleinden. Eind 2012 wilde hij de auto overdragen naar privé. De waarde was inmiddels aanzienlijk lager dan de aanschafwaarde. Er ontstond een boekverlies van € 16.700 dat hij ten laste van zijn winst uit onderneming wilde brengen. Begin 2013 kocht de ondernemer een nieuwe Audi S8 en daarbij ruilde hij zijn eerder naar privé overgedragen Audi in. De nieuwe S8 rekende hij weer tot zijn ondernemingsvermogen.

Na een boekenonderzoek legde de inspecteur een navorderingsaanslag op over 2012. De inspecteur accepteerde het boekverlies van € 16.700 op de naar privé overgebrachte auto niet. Volgens de inspecteur moest de ondernemer de ‘ingeruilde’ auto tot het moment van inruil gewoon tot zijn ondernemingsvermogen blijven rekenen.

Uitspraak

De ondernemer was het niet eens met deze correctie en legde de zaak voor aan de rechter. In de daaropvolgende procedure stelde Hof Arnhem-Leeuwarden de inspecteur in het gelijk. Belanghebbende moest aannemelijk maken dat er sprake was van een bijzondere omstandigheid die rechtvaardigde dat hij de Audi in 2012 naar zijn privévermogen kon overbrengen. Het Hof overwoog dat een ingrijpende wijziging in het gebruik een bijzondere omstandigheid kan zijn, maar zo’n gewijzigd gebruik van de auto was niet gebleken. Belanghebbende had geen kilometeradministratie bijgehouden en ook geen inzicht gegeven in het feitelijk gebruik van zijn auto. Het Hof besliste dat de ‘oude’ Audi tot zijn ondernemingsvermogen was blijven behoren. Het overbrengen van de auto naar privé werd niet toegestaan, er was dus geen fiscaal aftrekbaar verlies op de auto geleden.

Bijtelling privé-gebruik auto voor beide auto’s

Voorts stond vast dat hij beide auto’s in 2013 op jaarbasis voor meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden had gebruikt. De inspecteur had terecht de bijtelling privégebruik auto in aanmerking genomen.

Conclusie
De ondernemer die een vermogensbestanddeel van zijn ondernemingsvermogen naar zijn privévermogen wil overbrengen moet aantonen dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid die zo’n heretikettering toestaat. De rechter heeft als bijzondere omstandigheden erkend een ingrijpende wijziging in het gebruik, een ingrijpende wijziging in de juridische verhouding ten opzichte van het vermogensbestanddeel of een wetswijziging.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws