image

Financieel advies

In welke fase je onderneming zich ook bevindt, voor nagenoeg alle financiële disciplines kun je rekenen op de deskundigheid van Schooten Advies.
image

Financieel advies

In welke fase je onderneming zich ook bevindt, voor nagenoeg alle financiële disciplines kun je rekenen op de deskundigheid van Schooten Advies. Of het nu gaat over je ondernemingsplan, de financiering van je bedrijfsactiviteiten, bedrijfswaardering, due diligence, de overdracht van je onderneming of bijvoorbeeld advies rondom een faillissement.

Ga je investeren in personeel, een bedrijfspand, nieuwe machines, vestigingen? Heb je een financieel adviseur nodig tijdens een rechtszaak? Wordt een vennootschap geliquideerd? Of neem je afscheid van een mede-aandeelhouder? Wat er ook op je pad komt in financiële zin, met de brede en diepgaande financiële kennis van Schooten Advies zit je altijd goed.

Financiering

De koop van een onderneming, bedrijfspand, of bedrijfsmiddel is één ding, de financiering een tweede. Met ervaren professionals bepalen we samen de voor jou meest optimale financieringsvorm, passend bij de liquiditeits- en solvabiliteitspositie op dit moment en de cashflow in de toekomst. En dat met de best passende partij tegen de beste condities.

Weet dat het financiële landschap door de (krediet)crisis structureel veranderd is. Bestaande financiële instellingen steken hun nek minder ver uit, nieuwe partijen bieden andere financieringsvormen aan. Bij het financieren van de overname van een bedrijf, bedrijfsactiviteiten of de investering in onroerend goed zal iedere keer opnieuw de juiste partij, de juiste vorm en de juiste condities gevonden moeten worden. Het is nagenoeg onmogelijk om in die wereld je weg te vinden, zonder daar dagelijks mee bezig te zijn. Er is een scala aan partijen. Van private investors, banken, pensioenfondsen, verzekeraars tot crowdfunders. Professionele partijen, maar ook veel brandhout en eendagsvliegen. Maak dankbaar gebruik van onze kennis op dat vlak.

Bedrijfswaardering

Bij koop of verkoop is een realistische waardering belangrijk. Jij weet zelf vaak goed wat je bedrijf waard is en kent soms zelfs kandidaat-kopers. Hoe dan ook, de waarde benaderen we volgens verschillende methodieken. Geen tijdrovende en kostbare oefening, maar bedrijfswaardering vanuit gezond boerenverstand.

Een ondernemer weet vaak zelf heel goed wat zijn/haar onderneming waard is. Dus geen onnodig uitgebreide en complexe waarderingsmethodieken maar een methodiek die ondersteunend is en aansluit op de visie van de ondernemer en zijn adviseur(s). Dit ook met de wetenschap dat de waarde van een bedrijf uiteindelijk wordt bepaald door de mate waarin de verkoper er vanaf wil en de mate waarin de koper het wil hebben. Maar ook wanneer er toch behoefte bestaat aan een uitgebreid waarderingsrapport kunnen wij daar oplossingen voor aanbieden.

Due diligence

Geen kat in de zak kopen, dat is wat we onderzoeken als je een bedrijf wil kopen. Dat hetgeen gepresenteerd wordt ook klopt. Dit kan in de volle breedte en diepte, of op specifieke onderdelen. Fiscaal, financieel, juridisch, administratief, etc. Op hoofdlijnen of op detailniveau en met of zonder inschakeling van externe specialisten wanneer vraagstukken buiten onze deskundigheid vallen.

Financiële planning

Slim ondernemen betekent ook een goede inventarisatie maken van je actuele en toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Welke voorzieningen zijn er reeds getroffen, welke kunnen eventueel nog gevormd worden. Hoe is uw vermogen samengesteld, hoe heeft het zich ontwikkeld en hoe kan het zich ontwikkelen. En hoe kunnen we uw positie voortdurend optimaliseren rekening houdend met de feitelijke omstandigheden, uw visie en wensen ten aanzien van de toekomst en met inachtneming met bestaande en komende fiscale wet- en regelgeving. Geen dikke boekwerken, maar helder overzicht en inzicht. Waarbij we, indien gewenst, ieder jaar op basis van voortschrijdend inzicht en zich wijzigende omstandigheden de planning actualiseren en finetunen. Met een praktische en duidelijke presentatie. Zodat u weet waar u staat en waar u gaat!

Ondernemingsplan

Als ondernemende ondernemer vertrouw je je plannen zo nu en dan aan papier toe en onderbouw je deze serieus en realistisch. Bovenal om zelf de potentie van je bedrijf goed in de smiezen te houden. Onze opbouwende kritiek helpt je bij een financieel deugdelijk en realistisch plan en een goed fundament. Confronterend maar constructief. Geen dikke boekwerken met pagina's vol blah, blah maar met een inhoud die er toe doet.

Faillissement

Ondernemen is niet zonder risico's. Veel risico's kunnen worden afgewend of verzekerd. Soms kunnen risico's echter niet worden vermeden en eisen ze hun tol. het is dan zaak dat de ondernemingsstructuur met alle onderlinge verhoudingen en alle opgemaakte documenten zodanig is ingericht dat zakelijke vermogen en zeker het privévermogen maximaal beschermd zijn. Wij hebben daar voortdurend aandacht voor. Ondernemen betekent immers verantwoord risico nemen maar daar waar het kan en wanneer het kan dienen risico's direct te worden uitgesloten. Door vermogen en liquiditeiten veilig te stellen. En wanneer het onverhoopt dan toch nog misgaat om dan hetgeen nog niet veiliggesteld kon worden zoveel als mogelijk veilig te stellen. Techniek en tactiek is daarbij erg belangrijk. Daarin kunnen we je adviseren. Ook in een uiteindelijke faillissementssituatie kunnen we je terzijde staan om schade te beperken, zo nodig in samenwerking met een insolventieadvocaat.

Juridische kwesties

Juridische procedures over financiële geschillen lopen vaak verkeerd af wanneer er onvoldoende financieel en fiscaal deskundige inbreng is. Wij zien dit regelmatig gebeuren bij scheidende ondernemers, conflicten tussen aandeelhouders en zakenrelaties. Advocaten en juristen blijken bij herhaling uitsluitend verstand te hebben van de juridische en procedurele kant van een zaak maar niet van de financiële en/of fiscale feiten en de relevantie en de interpretatie daarvan. Met als gevolg dat zij vaak termen in termen van rechten en plichten wat bij partijen vaak als olie op het vuur werkt. In plaats van denken in termen van standpunten van partijen en mogelijke constructieve en creatieve oplossingen. Deels heeft het te maken met het gebrek aan financiële en fiscale kennis, deels met ego en attitude en deels met het verdienmodel van een advocatenkantoor. Uiteraard kunnen we niet simpelweg generaliseren maar het komt wel erg vaak voor. Wij treden dan ook vaak op als extern deskundige of financieel adviseur bij conflicten tussen aandeelhouders, vennoten, zakenrelaties of echtelieden. Met uiteindelijk een jurist die juridisch correct formaliseert hetgeen tussen partijen creatief en constructief is overeengekomen. Uiteindelijk leidt dit tot de beste en meest acceptabele uitkomsten. Procederen kent immers veel nadelen. In kosten, tijd, energie, chagrijn, emotie. En vaak komt het voor dat uiteindelijk na vele jaren bij de rechter partijen alsnog min of meer tot een compromis worden gedwongen. Na veel verlies van tijd, geld, energie en levensvreugde. Blijf dan onder dit soort omstandigheden voortdurend tot 10 tellen en in oplossingen denken. Met verstand en zonder (al te veel) emotie. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Liquidatie van een vennootschap

Vaak is de liquidatie van een vennootschap eenvoudig. Vanwege fiscale aspecten kan het ook complex zijn. Bijvoorbeeld door aanwezig onroerend goed, pensioenen, stamrechten, lijfrenten, rekening-courantposities en aanmerkelijk belangposities. Reken dan op onze deskundige ondersteuning.

Heb je een vraag over het bovenstaande?