image

Fiscaal advies

Pro-actieve fiscale advisering zit ons in de genen. Dat verklaart ons ontstaan en ons bestaan.
image

Fiscaal advies

Ons kantoor is zo'n 20 jaar geleden begonnen als belastingadvieskantoor en later uitgebreid met accountantskantoor. Wij zijn gericht op de toekomst, pro-actief, creatief en vooral oplossingsgericht. Deze mindset en attitude verklaren het verschil met veel andere kantoren die gestart zijn als traditioneel accountantskantoor, die zich vooral bezig houden met de cijfers uit het verleden en het advies op de tweede plaats hebben staan.

Voor bijna alle fiscale vraagstukken in welke ondernemingsfase je ook actief bent kun je bij ons terecht. Daag ons gerust uit als het gaat om belastingen rondom inkomen, vennootschappen, omzet, overdracht, loon, schenkingen of erven. We begeleiden je tijdens belastingcontroles en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Maar ook voor fiscaal advies rondom je financiële planning, nalatenschap, vastgoedinvesteringen, bedrijfsopvolging of reorganisatie staan we voor je klaar.

De jaarlijkse fiscale optimalisering van je inkomens- en vermogenspositie in privé en van je onderneming nemen we voor onze rekening.

Ondernemen betekent kort door de bocht dat je ergens tijd, energie en geld in stopt met de bedoeling dat je er meer voor terug krijgt. Niet alleen in je onderneming maar uiteindelijk vooral ook in privé. Je moet er immers als mens wijzer van worden.

Het is dan ook van groot belang dat je niet alleen bezig bent met de beheersing van omzet en kosten maar ook met het voorkomen dat er via de achterdeur te veel geld naar de fiscus verdwijnt. Wij zorgen er voor dat die achterdeur binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden zoveel als mogelijk wordt dichtgezet.

Belastingen

Voor alle mogelijke vragen die je hebt over inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting kun je rekenen op onze deskundige fiscale advisering. En uiteraard stellen we ook de bijbehorende aangiften samen.

Financiële planning

Niet alleen je onderneming moet wijzer worden van jouw ondernemen maar vooral jij zelf in privé. Ondernemen moet immers emotionele en liefst ook financiële voldoening opleveren. Uiteindelijk is het daar immers toch ook om begonnen?

Om die reden is het vanaf enig moment zinvol om te bekijken en te bewaken dat dit doel ook bereikt wordt. En hoe. Door middel van visie, goed ondernemerschap. En door te plannen hoe jouw financiële toekomst er uit zou moeten zien om de (levens)doelen te bereiken die je jezelf gesteld hebt. Daarvoor is een goede financiële planning op enig moment een onmisbaar instrument. Geen dikke boekwerken met nauwelijks relevante details. Nee, maar wel overzicht van en inzicht in waar jouw ondernemingsavontuur naar toe leidt. En om te weten aan welke knoppen nu en in de toekomst kan worden gedraaid om die financiële toekomst steeds nauwkeuriger te sturen en te optimaliseren. En dan niet alleen bruto maar vooral netto!

Wij zijn je daarbij graag van dienst.

Nalatenschapsplanning

We spreken de taal van de ondernemer en daarom zijn we goed in staat om de vertaalslag te maken van ondernemer naar notaris en terug. Een ondernemer moet niet belast worden met complexiteit en 1001 keuzemogelijkheden maar met begrijpelijke taal en een duidelijke koers. En uiteindelijk moet het uiteraard goed geregeld worden!

Er is weinig complexer dan een goede nalatenschapsplanning. Uiteraard wil je als ondernemer dat alles goed geregeld is en dat er zo min mogelijk geld naar de fiscus verdwijnt. Je moet echter ook je eigen inkomens- en vermogenspositie beschermen en die niet te vroeg al te veel uitkleden.

Bij een nalatenschapsplanning komen er bij een ondernemer veel zaken aan de orde. Buiten de vraag hoe je je vermogen fiscaalvriendelijk bij een volgende generatie terecht kunt laten komen spelen zaken als:
Hoe gaat het met de onderneming verder wanneer ik kom te overlijden? En wanneer ik niet kom te overlijden maar medisch niet meer in staat ben om de onderneming te runnen? Is er een opvolger en kan die fiscaalvriendelijk opvolgen? Of is dat niet geval en dienen de erfgenamen de hoofdprijs aan belastingen te betalen omdat niet tijdig de juiste voorzieningen zijn getroffen? En is mijn testament nog wel actueel? Moet ik geen levenstestament hebben? Etc., etc. De lijst aan mogelijke vragen en mogelijke oplossingen is enorm.

Wij kunnen u door dit doolhof loodsen en daar waar nodig de uitkomst daarvan in goede samenwerking met een deskundig notaris vast laten leggen. Er zullen echter ook op ander fronten maatregelen moeten worden getroffen waar de notaris geen rol in vervult. Ook daar weten wij de weg.

Vastgoedinvesteringen

Bezig met de aankoop of verkoop van vastgoed of misschien met projectontwikkeling? Deze investeringen hebben vaak uiteenlopende en aanzienlijke fiscale gevolgen. Vraagstukken op het gebied van de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en overdrachtsbelasting komen daarbij al gauw om de hoek kijken. En soms zelfs ook schenk- of erfbelasting. Prettige gedachte dat je dankzij de ervaren professionals (uit het netwerk) van Schooten Advies de fiscale gevolgen op korte en lange termijn overziet en op basis daarvan vernantwoorde beslissingen kunt nemen.

Bedrijfsopvolging

Het gaat te ver om daar in dit kader veel over te vertellen. Hier spelen immers zoveel aspecten die aandacht verdienen dat het geen zin heeft om daar ook maar een begin in te maken. Ga er maar vanuit dat we hierbij een goede sparringspartner zijn. We bieden je begeleiding en helpen je bij het maken van de juiste keuzes. Of het nu de verkoop aan derden, verkoop binnen de familie of een management-buy-in of -buy-out betreft. Of het nu volledig en ineens gebeurt of gefaseerd en gedeeltelijk. Een ding is wel om heel veel redenen erg belangrijk. Dat je ons op tijd inschakelt! Willen we namelijk goed kunnen voorsorteren op de stappen die gezet moeten worden dan dienen we, om dit proces fiscaal, juridisch, financieel, maar ook relationeel en emotioneel, optimaal te laten verlopen tijdig hiermee aan de slag. Dan valt er veel te winnen! maar zo niet, dan valt er ook veel te verliezen! Liever dan ook te vroeg dan te laat.

Wij staan voor je klaar!

Herstructurering en reorganisatie

Kansen pakken, bedreigingen afwenden, het kan tot onverwachte beslissingen in je onderneming leiden. Ook herstructurering of een reorganisatie schudden de boel flink op. Met allerlei fiscale gevolgen. We zorgen ervoor dat deze gebeurtenissen ook afiscaal optimaal verlopen.

Begeleiding bij belastingcontroles

De kans op belastingcontrole is er altijd natuurlijk. We onderhouden een goede relatie met de belastingdienst. We staan erg goed aangeschreven. Daar hebben we ook jaarlijks overleg over. En beslist niet omdat we de fiscus goed van dienst zijn, we hebben immers niet voor niets bewust gekozen om geen gebruik te maken van het zogenaamde Horizontale Toezicht. Maar juist omdat ze weten dat we onze zaken goed en professioneel geregeld hebben.

Kom je desondanks toch aan de beurt, dan kun je dus rekenen op onze strategische en technische ondersteuning om vervelende fiscale uitkomsten te voorkomen. Ben je echter al langer klant dan heb je van een controle niets te vrezen. Technisch en tactisch zijn zaken dan immers al zodanig ingericht dat de kans op een controle klein is en, mocht die dan toch onverhoopt komen, dat het eventuele financieel gevolg marginaal is.

We staan voor je klaar.

Voeren van bezwaar- en beroepsprocedures

Wij hebben een prima verstandhouding met de fiscus. Hebben we een meningsverschil dan proberen we daar in goed overleg met hout snijdende argumenten uit te komen. Meestal lukt dat, soms niet. Wij zitten niet te wachten om jarenlange en kostbare procedures. We blijven het belang voor jou als klant voortdurend goed voor ogen houden. Ook in onderhandeling met de fiscus. Maar stuiten we op weerstand die onredelijk en onrechtvaardig en is het belang voldoende groot dan duwen we door. Dan gaan we voor je de barricades op! In de hoop en de verwachting dat we in de bezwaarfase een ambtenaar treffen die het wel begrijpt of in beroep een rechter die wel gevoel heeft voor de redelijkheid en de rechtvaardigheid van het geval.

We gaan strategisch en tactisch de strijd voor je aan. Maar in 99% van de gevallen komt het niet zo ver. We proberen de strijde namelijk het liefst te voorkomen. Wij vinden dat immers zonde van tijd, geld en frustratie. En we respecteren de goede nachtrust van de ondernemer. Maar ook wij zijn ondernemers en dan kan het helaas soms niet anders dat je niet alleen je tanden moet laten zien maar ook nog moet bijten.

Jaarlijkse fiscale optimalisering

In de hectiek van iedere dag is het belangrijk oog te houden voor de fiscaal optimale invulling van je inkomens- en vermogenspositie van zowel jezelf als je onderneming. Jaarlijks monitoren we dit voor je en stellen daar waar nodig bij. In overleg natuurlijk. Zodat je weet dat ook dit goed geregeld is. Dus in het jaar zelf bijsturen. Niet achteraf, dan is het immers vaak te laat.

Optreden als extern deskundige of fiscaal adviseur bij rechtszaken

Krijg je te maken met een financieel conflict of rechtszaak? Dan heb je fiscaal en financieel deskundige ondersteuning nodig. Een jurist kan dat vrijwel nooit bieden. Die hebben immers te veel juridische genen en kunnen vaak ook niet anders dan denken in termen van rechten en plichten. Maar niet in fiscale en financiële feiten en de interpretatie daarvan. Als externe fiscaal deskundige hanteren we een duidelijk koers, vertalen complexiteit naar eenvoud. Je krijgt een scherp, to-the-point advies en begeleiding. We zijn je hierbij graag van dienst.

Second opinion

Je hebt twijfels gekregen over de fiscale afhandeling door je huidige adviseur, accountant of boekhouder. Of met betrekking tot een door hen uitgebracht advies. Of je wilt over een specifiek fiscaal onderwerp wel eens de mening van een andere deskundige weten. Wij staan graag voor je klaar om je te laten weten wat wij daar van vinden. Snel, praktisch en billijk.

Heb je een vraag over het bovenstaande?