Het ‘doe het zelf testament’

23 april 2019

Schrijf zelf uw testament.

Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 60% van de Nederlanders geen testament heeft.  Een nog veel groter deel van de Nederlanders heeft helemaal niks geregeld in geval van overlijden.

Opzien tegen de gang naar de notaris

Een veel gehoord argument waarom Nederlanders geen testament laten opstellen is de ‘verplichte’ gang naar de notaris. Dit ondanks dat de notariskosten voor het opstellen van een testament de laatste jaren aanzienlijk zijn verlaagd. Wellicht dat de ‘formele’ teksten waarin testamenten door notarissen worden opgesteld nog veel mensen er van weerhoud om een testament op te stellen.

Zelf uw testament opstellen

Wat de meeste Nederlanders niet weten is dat ze zelf ook hun testament kunnen opstellen. Het door uzelf opgesteld testament is wettelijk geldig als u dit ‘onderhands’ opgemaakt testament bij de notaris in depot geeft. De depotakte is een notariële akte waarin wordt verklaard dat u aan de notaris heeft gevraagd om uw zelf opgesteld testament in bewaring te geven. Aan het testament wordt dan als bijlage de depotakte geniet.

Een depotakte levert bewijs op dat iets op een bepaald tijdstip en bepaalde datum bestond. Dit geldt niet alleen voor een testament maar ook bijvoorbeeld voor auteursrechten, octrooirechten of beschrijving van de toestand van een woning of ander gebouw op enig moment.

U hebt de mogelijkheid het onderhandse testament op elk moment terug te vragen terwijl dit niet mogelijk is bij notariële testamenten.

Hulp inschakelen

U kunt bij een onderhands testament precies dezelfde zaken regelen als bij een notarieel testament. Behalve vastleggen wat er met uw vermogen moet gebeuren na overlijden, kunt u met een onderhands testament ook een of meerdere executeurs benoemen (wie regelt wat), een bewindvoerder benoemen, een familiestichting oprichten of eventuele voorwaardelijke regelingen treffen. Met een onderhands testament staan uw wensen in ieder geval op papier. Op internet wemelt het van de voorbeeldtestamenten. Er bestaan verschillende soorten testamenten. Wij als register estate planner (REP) adviseren u graag welk testament het beste bij uw situatie past. Wij kunnen er ook voor zorgen dat u niet onnodig veel erfbelasting betaalt.

Uw laatste wens zonder testament (codicil)

Een testament is niet altijd nodig. Bent u in grote lijnen akkoord bent met de verdeling van uw vermogen zoals in de wet is bepaald, maar heeft u speciale wensen voor uw uitvaart of sommige bezittingen? Dan kunt u zelf een codicil opstellen.

Een codicil is een handgeschreven document waarin u bijvoorbeeld beschrijft:

  • wat uw wensen zijn voor de begrafenis of crematie;
  • wie een bepaald sieraad krijgt, een speciaal boek of een meubel. U moet heel nauwkeurig omschrijven om welk voorwerp of meubel het gaat. En wie het krijgt.

Verzamelingen of spullen die niet tot de inboedel behoren (zoals een auto en geld) kunt u niet via een codicil nalaten. Dat kan alleen in een testament. Uw codicil kunt u gewoon thuis bewaren. Het nadeel is dat het dan misschien niet wordt gevonden, of te laat. Ook bestaat het gevaar dat uw codicil wordt weggemaakt door iemand die niet blij is met uw laatste wens. Uw codicil kunt u daarom ook in bewaring geven bij een notaris.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws