Hoge Raad: geen compensatie voor spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt

25 mei 2022

Het laatste woord is aan de regering. Fingers crossed!

Een spaarder die over 2017 of latere jaren geen bezwaar heeft gemaakt tegen de spaartaks (box 3) en waarvan de aanslagen over die jaren al vóór 24 december 2021 onherroepelijk vaststaan, heeft geen recht op box 3-compensatie als bedoeld in het kerstarrest van de Hoge Raad. In dat geval hoeft de inspecteur ook niet de aanslag ambtshalve te verminderen. Dat is het oordeel dat de Hoge Raad vrijdag heeft uitgesproken.

Is het doek voor de niet-bezwaarmakers definitief gevallen?

Daarmee lijkt het doek definitief te zijn gevallen voor degene die geen of te laat bezwaar gemaakt hebben tegen hun aanslag inkomstenbelasting waarin box 3-heffing is opgenomen. De Hoge Raad is van oordeel dat het verzoek van de belastingplichtige om ambtshalve vermindering van de aanslagen niet aan de gestelde voorwaarden voldoet. De onjuistheid van de aan de belastingplichtige opgelegde aanslagen voor de jaren 2017 en later vloeit namelijk voort uit het box 3-arrest van 24 december 2021. Als op die datum de aanslagen al onherroepelijk vaststaan (bezwaartermijn is verstreken) heeft een belastingplichtige wettelijk gezien zijn rechten verspeeld. Aangezien de Minister van Financiën niet heeft bekendgemaakt dat van deze voor ambtshalve vermindering gestelde voorwaarde kan worden afgeweken, bestaat geen recht op een vermindering van de aanslagen voor die jaren.

Regering is nu aan zet

Via de rechter is er voor niet-bezwaarmakers dus helaas geen mogelijkheid voor verlaging van de spaartaks. Toch denken wij dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is. Wij vinden dat het teveel aan spaartaks vanaf 2017 moet worden terugbetaald aan alle sparende belastingbetalers. Ook als ze nooit bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing. Het kan toch niet zo zijn dat de overheid wordt verrijkt door een heffing waar geen rechtsgrond voor aanwezig is? Bovendien voelt het in deze kwestie niet goed om onderscheid te maken tussen bezwaarmakers en niet-bezwaarmakers. Het speelt immers ook al heel lang. Had de politiek eerder kunnen ingrijpen? Jazeker, want bij de invoering van de box 3 regeling in 2017 is er al gewaarschuwd dat de regeling wel eens in strijd zou kunnen zijn met het Europese recht! Waarom zijn ze toen niet kritischer geweest! Maar, gelukkig hebben ze nog de gelegenheid om hun fout te herstellen. Laten we hopen dat de regering tenminste voor spaarders alsnog rechtsherstel gaat bieden. Die hebben immers de afgelopen jaren nauwelijks positief rendement gehad op hun spaargeld, maar het is wel een hele grote groep burgers die hun belastingaangifte altijd keurig op tijd indienen en hun plichten trouw nakomen. Daarom roepen wij de regering op: Hup Holland Hup, laat je burger niet in zijn hemdje staan!

Het antwoord van Staatssecretaris van Rij: ‘kans dat iedereen compensatie krijgt is niet heel groot’

Tijdens het vragenuurtje in de tweede kamer zij van Rij: ‘Ik kan nu alvast zeggen dat iedereen tegemoetkomen zou betekenen dat alle belastingplichtigen, dus ook degenen die het kunnen lijden, die tegemoetkoming zouden krijgen. Die kans acht ik niet zo groot, want ik heb te maken met een unaniem aangenomen motie in deze Tweede Kamer die tot iets anders oproept’.

Van Rij: ‘Als we iets gaan doen voor de niet-bezwaarmakers, zullen we dat uiteraard doen op een wijze die uitvoerbaar is. Ik vind ook wel dat het de plicht is van in ieder geval de staatssecretaris, maar ook van de politiek, om daar op een eerlijke manier met belastingplichtigen over te communiceren. Ik zou hier heel makkelijk kunnen zeggen “ja, we komen ze tegemoet”, om vervolgens, niet alle consequenties doordacht hebbend, hier misschien te moeten terugkomen met de boodschap dat er toch nog wel wat haken en ogen aan zitten en het toch iets ingewikkelder in elkaar zit.’

De staatssecretaris wil wel ‘heel goed kijken’ of en hoe hij kleine spaarders die geen bezwaar maakten kan tegemoetkomen. In de eerder aangenomen motie-Eppink wordt het kabinet gevraagd kleine spaarders te compenseren.

Van Rij:  ‘De Hoge Raad heeft hier nu heel duidelijk aangegeven: als er nieuwe jurisprudentie is, ook als je geen bezwaar hebt gemaakt, dan zit je termijn erop. We maken de uitzondering in deze situatie om er nog eens goed naar te kijken, omdat het niet goed voelt vanuit het rechtsgevoel.’

Bron: Tweede Kamer, 24 mei 2022

Uiterlijk op Prinsjesdag wordt hierover meer duidelijk. Ondertussen werkt de overheid door aan herstel van bezwaarmakers, aanslagen over 2021 en aanslagen die nog niet vaststonden of waren opgelegd.

Niet eens met de vermindering van de collectieve uitspraak op bezwaar?

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad ook geoordeeld dat degene die wel bezwaar hebben gemaakt, maar het niet eens zijn met de verminderingen van de aanslagen naar aanleiding van de massaalbezwaar procedure rechtsbescherming hebben. Wat houdt die rechtsbescherming in?

In navolging op het arrest van 24 december 2021 heeft op 4 februari 2022 de staatssecretaris collectief uitspraak gedaan in de massaalbezwaar procedure en belanghebbenden in het gelijk gesteld. Uiterlijk op 4 augustus 2022 moet de inspecteur alle aanslagen verminderen voor de bezwaarmakers die onder de massaalbezwaar procedure vallen. Als iemand het niet eens is met die vermindering van de aanslag, kan hij daartegen niet in bezwaar en beroep komen. Wel kan hij de inspecteur alsnog ambtshalve verzoeken de aanslagen nog verder te verminderen. Tegen gehele of gedeeltelijke afwijzing van dat verzoek staat wel bezwaar en beroep open. Op deze manier hebben bezwaarmakers alsnog een rechtsingang voor bezwaar en beroep tegen de beslissing op het bezwaar.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws