Hogere schijvengrens in 2022 verlaagt vennootschapsbelasting

24 november 2021

Inspelen op de wijzigingen biedt kansen op belastingbesparing

Het lage vennootschapsbelastingtarief van 15% geldt vanaf 2022 voor winsten tot maar liefst € 395.000. Anticipatie hierop kan u een flink belastingvoordeel opleveren.

Tariefschijven

Binnen de vennootschapsbelasting kennen we een hoog en een laag tarief. Het laagste tarief van 15% geldt in 2021 tot een winst van € 245.000. Daarboven moet u over uw winst het hoogste tarief van 25% betalen. Vanaf 2022 wordt deze grens flink opgeschoven. Dan geldt er namelijk een tariefgrens van € 395.000. Verder zijn er plannen om het hoge vennootschapsbelastingtarief in 2022 te verhogen naar 25,8%. Omdat het verschil tussen het hoge en lage tarief zeer fors is, adviseren wij u om reeds in 2021 stil te staan bij deze wijzigingen.

Kosten naar voren halen

Verwacht u namelijk in 2021 boven de tariefgrens van € 245.000 uit te komen, dan valt te overwegen om kosten naar voren te halen. Daarmee kunt u deze kosten tegen het hoge tarief aftrekken. Ook het vormen van een voorziening voor toekomstige kosten leidt tot een aftrekpost in 2021. Denk bijvoorbeeld aan een voorziening voor toekomstig groot onderhoud.

Winst uitstellen

Daarnaast kan ook worden overwogen om winsten uit te stellen. Bijvoorbeeld door de verkoop van een bedrijfsmiddel uit te stellen of door de winst onder te brengen in een herinvesteringsreserve. U moet dan uiteraard wel een herinvesteringsvoornemen hebben.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het forse verschil tussen het hoge en lage tarief roept ook de vraag op of een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting nog wel aantrekkelijk is. Bent u niet beter af als al uw BV’s individueel worden belast? Mogelijk is het ook voordelig om afzonderlijke activiteiten daadwerkelijk in afzonderlijke, individueel belaste BV’s onder te brengen. Zo zou uw onderneming meerdere keren gebruik kunnen maken van de onderste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting.

Tip: Kijk eens kritisch naar uw fiscale structuur. Wellicht levert een herstructurering u een mooi fiscaal voordeel op als gevolg van het grote verschil tussen het hoge en lage vennootschapsbelastingtarief. Het tariefverschil bedraagt vanaf 2022 immers (naar verwachting) 10,8%-punt (15% respectievelijk 25,8%) en heeft betrekking op de eerste €395.000 winst.

Tip: Ook als er plannen zijn om een deelneming te verkopen in 2022 is ontvoeging van de deelneming uit de fiscale eenheid voor de VPB per 1 januari 2022 de moeite waard. Dit voorkomt een extra fiscaal boekjaar in 2022.

Let op! Het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden. Als verbreking per 2022 gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

Let op! Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen bij verbreking. Zo moet u wellicht belasting betalen over vermogensverschuivingen tussen de BV’s in de afgelopen zes jaar.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws