Inbreng in BV met terugwerkende kracht naar 1 januari 2018

17 september 2018

Registreer een intentieverklaring vóór 1 oktober a.s. !

Overweegt u om uw onderneming (eenmanszaak of een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap) in te brengen in een besloten vennootschap (BV)? Dan kan dat nog met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar!

Wat moet u doen?

U dient vóór 1 oktober aanstaande een intentieovereenkomst op te stellen en te ondertekenen en deze verklaring samen met het daarvoor bestemde geleideformulier op te sturen naar de Belastingdienst. De Belastingdienst zal de intentieverklaring registreren waardoor u de mogelijkheid heeft om uw onderneming in te brengen in een BV met terugwerkende kracht naar 1 januari. De winst over 2018 komt dan, na aftrek van een ondernemersbeloning, fiscaal volledig toe aan de BV.

Wanneer is inbreng in de BV interessant?

De berekening of het om fiscale redenen verstandig is uw onderneming om te zetten naar een BV-vorm is en blijft maatwerk. Wel zijn er een paar vuistregels die een indicatie kunnen geven of de inbreng vanuit fiscaal perspectief interessant kan zijn:

  • de winst bedraagt meer dan € 150.000 per jaar;
  • er bevinden zich in uw onderneming stille reserves en u wenst uw onderneming op redelijk korte termijn te beëindigen of over te dragen;
  • u wilt de fiscale oudedagsreserve (FOR) omzetten in een lijfrente bij uw eigen BV;
  • u maakt een behoorlijke winst met relatief weinig arbeid.

Daarnaast zijn er ook nog diverse andere niet fiscale overwegingen om uw onderneming in te brengen in een BV, zoals:

  • u wenst de aansprakelijkheid in privé te beperken;
  • u gaat een samenwerking aan of er gaat een derde in uw bedrijf participeren;
  • u gaat een bedrijf overnemen;
  • de uitstraling van uw bedrijf vereist een BV vorm, bijvoorbeeld door internationalisering.

Het vervolg

De intentieverklaring registreren vóór 1 oktober is één van de eisen waaraan voldaan moet worden om de geruisloze inbreng fiscaal nog te laten terugwerken naar 1 januari. De tweede voorwaarde is dat u vervolgens binnen 15 maanden na 1 januari van het jaar waarin u de onderneming in de BV wenst in te brengen, de BV ook daadwerkelijk moet oprichten.

Geen sancties

Het registreren van de intentieverklaring verplicht u niet om ook daadwerkelijk de inbreng te formaliseren. Mocht bijvoorbeeld aan het einde van het jaar blijken dat inbreng in 2018 terugwerkend naar 1 januari niet wenselijk is, dan kunt u ervoor kiezen geen vervolg te geven aan de inbrengverklaring. Er zijn geen sancties aan het niet opvolgen van de vastgelegde intentie.

Deel dit artikel


Wil jij op de hoogte worden gehouden met interessante updates waar je echt iets aan hebt?
Schrijf je dan hier in.
Alle Nieuws